Norge setter nye nettrekorder

Den siste statistikken fra Norsk Gallups InterTrack-undersøkelse viser at for første gang har over 1,6 millioner mennesker i Norge tilgang til Internett. Oktober er også første gangen antall personer som bruker nettet månedlig har passert millionen.

Den månedlige nettbruken hopper hele 15 prosent opp i forhold til september, viser Norsk Gallups InterTrack-undersøkelse for oktober. Da var antall personer som brukte Internett månedlig 981.000 personer, mot oktobers 1.131 millioner.

Det er første gangen tallet på nettbrukere er over én million, og denne kurven har vært klart oppadgående, mot de relativt stabile daglige tallene. 358.000 personer brukte nettet daglig i oktober, mot 354.000 i september, så dette tallet holder seg relativt stabilt.

Ny rekord ble det også i oktober med tilgangen til Internett. For første gang har over 1,6 millioner nordmenn tilgang til Internett, og denne veksten kommer først og fremst blant skoler og studiesteder. I september hadde 1,562 millioner nordmenn tilgang, mot 1,602 millioner i oktober. Denne kurven viser en klar og jevn trend oppover.

Blant de som har tilgang øker andelen av brukerne som har tilgang gjennom skole, men etter sommerferien har også antall brukere hjemme og på jobb sneket seg oppover barometeret. Antall husstander med tilgang er nå 423.000, noe som representerer en marginal økning i forhold til september, da tallet var 417.000 husstander. Nå har 22 prosent av norske husstander tilgang til Internett.

Kvinnene ser ut til å komme mer på banen når det gjelder bruken av Internett. I oktober vokste antall kvinner som brukte Internett til 23 prosent av norske kvinner. I august i år lå dette tallet på kun 14 prosent, og i september på 18 prosent. Blant norske menn bruker nå rundt 39 prosent Internett.

Ser man på aldersdifferensiering er det nå klart at skoleelever er tilbake på skolebenken. I aldersgruppen 13-19 år har bruken nesten doblet seg siden august, da lå den på 29 prosent mot oktobers 59 prosent. Den samme trenden kunne man se i fjor, da nettbruken i denne aldersgruppen var på 26 prosent i august 1997 og steg raskt etter skolestart til rundt 40-60 prosent. Mot sommerferien i år, falt bruken på samme måte.

I alle aldersgrupper bortsett fra den eldste, de over 60 år, ser man en klar veksttendens.

Til toppen