Norge trenger flere datastudenter

Oppsigelser og konkurser har preget nyhetsbildet fra IKT-næringen det siste året Men situasjonen er ikke så ille som det er gitt inntrykk av gjennom mediene, mener NTNU.

Oppsigelser og konkurser har preget nyhetsbildet fra IKT-næringen det siste året Men situasjonen er ikke så ille som det er gitt inntrykk av gjennom mediene, mener NTNU.

Verden over er det et meget stort behov for IKT-fagfolk. Konsulentbransjen i Norge ansatte innpå 20.000 nye konsulenter i 1995-99, mens det norske utdanningssystemet i samme periode utdannet 5000 kandidater med tre til fem års datautdanning, skriver Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i en pressemelding.

I femårsperioden 1995-2000 var veksten i norsk IKT-næring på nærmere 50 prosent. I 2001 var det tilnærmet nullvekst, mens det dette året forventes en vekst på 3-4 prosent. Næringen vokser sterkere enn de fleste andre bransjer og er Norges tredje største næring etter olje/gass og generell industri. Den står for 9 prosent av fastlandsøkonomien utenom offentlig sektor.

Per dags dato er det 84.000 ansatte i IKT-næringen i Norge. Over 4.000 ansatte i denne næringen mistet jobben i fjor, men ifølge Aetat

var det ingen ledige i denne sektoren per februar 2002. Alle med langtids IKT-utdanning har jobb. De som er mest utsatt, er de med 1-2 års praktisk utdanning, så som web-utviklere, konkluderer NTNU.

Til sammen er det cirka 5000 IKT-bedrifter i Norge. I år 2000 ble det etablert 800 nye, og det var 170 konkurser i 2001 - hvilket tilsier en "normal" dødsrate. Norsk økonomi er meget sterk, og vi erfarte ingen markert nedgang som i USA og Sverige. Det skyldes også at dotcom-bølgen ikke var spesielt markert i Norge.

Bransjeforeningen IKT-Norge utarbeidet i september 2001 en prognose der det antas at det vil være 25.000 ubesatte IKT-stillinger innen utgangen av 2004. Bransjesjef Jørn Sperstad i IKT-næringens bransjeforening Abelia, ber NTNU om å doble opptaket av IKT-studenter.

For å få konkrete data om stillingsmarkedet, har Linjeforeningen for datastudenter ved NTNU, ABAKUS, utført en minigallup om stillingsmarkedet høsten 2001 og våren 2002. Gallupen er basert på bedriftsmøter, der IKT-bedrifter presenterer seg for studentene. Datagrunnlaget er begrenset til ti utvalgte bedrifter med en årsomsetning på 6.500 millioner kroner som har anslått sitt rekrutteringsbehov siste år på 150 datakandidater, som tilsvarer ca 5 prosent vekst. 150 stillinger per år utgjør hele årets avgangskull av sivilingeniører i datafag fra NTNU i 2002.

Konklusjonen er at det er ingen arbeidsledighet i sikte for de som studerer data.

Til toppen