Norsk datasenterindustri: Elektrifisering av sokkelen kan ramme datasenternæringa

En ny regjering kan bli nødt til å velge mellom elektrifisering av oljevirksomheten og utbygging av datasenterindustrien, frykter bransjeforeningen Norsk datasenterindustri. Bransjen etterlyser en plan for strøm.

Norsk datasenterindustri: Elektrifisering av sokkelen kan ramme datasenternæringa
Fredrik Syversen, styremedlem i Norsk datasenterindustri, etterlyser en plan for strøm. Foto: Marianne Gjessing

Energikrevende industri, som datasentre og batterifabrikker, vil måtte konkurrere mot sokkelen om den grønne strømmen. Det tror Fredrik Syversen, strategi-direktør i IKT-Norge.