Norsk forskning samles på nettet

For å spre og øke norsk forskning, har Forsker-Norge nå samlet seg på nett. - Kommunikasjon av resultatene er ekstremt viktig, sa statsråd Kristin Clemet ved åpningen av nettstedet.

Norge har nå fått et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling, eid og drevet av forsknings-Norge i fellesskap. Statsråd Kristin Clemet foresto den offisielle åpningen av www.forskning.no på et arrangement i Oslo i dag.

- Forskningsinstitusjonene må bli flinkere til å formidle det de holder på med og oversette forskningsresultatene til et forståelig språk. Formidling er en del av forskningsoppgaven. Jeg vil si det så sterkt som at forskningsjobben ikke er fullført før formidlingsarbeidet er unnagjort, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Noen av temaene på nettstedet er menneskespråkets slektskap med apespråket, torskebestanden i Barentshavet, alkoholen som venn og fiende og hvordan det står til med froskene på New Zealand (svar: ikke så bra).

Det er Norges forskningsråd som står som initiativtaker, og som sammen med en rekke andre norske forskningsinstusjoner er eier av nettstedet.

- Vi har manglet en koordinerende ressurs som samler alt det beste forskningsstoffet på Internett. Den situasjonen er nå i ferd med å bli historie. Det er forsknings-Norges felles ansvar å bidra til byggingen av allmennkunnskapen. Offentlige institusjoner må gå foran og vise vei på dette området, sier informasjonsdirektør i Norges forskningsråd, Paal Alme, som også er styreleder i forskning.no.

- Gjennom god forskningsjournalistikk skal vi bli den fremste nettbaserte kanal for formidling av forskning i Norge. Målgruppen til forskning.no er alle de som stort sett ikke nås gjennom de vanlige kanalene for forskningsstoff, med et fokus på de over 15 år, sier ansvarlig redaktør for forskning.no, Steinar Q. Andersen.

Sammen med redaktør Erik Tunstad bygger han en sentral redaksjon i Oslo som ved siden av bidrag fra et stort frilansnettverk og eierinstitusjonene skal fylle forskning.no med nyheter, bakgrunnsartikler og faktainformasjon om det forskningen berører.

Det er Norges forskningsråd som er grunnlegger av forskning.no, og eier nå nettstedet sammen med Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Tromsø, Norges landbrukshøgskole, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Stavanger, Høgskolen i Bodø, Norsk Polarinstitutt, Agderforskning og Nordlandsforskning. Arbeidet med å rekruttere nye eiere til nettstedet foregår parallelt med byggingen av den store kunnskapsbasen som blir kjernen i forskning.no.

- Hovedpoenget er å bedre forskningens omdømme og gjennomslag, synliggjøre hvilke konsekvenser forskningen har for resten av samfunnet. Forsknings- og kunnskapsstoff ER veldig spennende – det er bare et spørsmål om å nå ut med det, sier Andersen.

Forskning.no skal drives etter Redaktørplakaten.

- Våre eiere mener at et slikt nettsted må være objektivt og saklig. Vi skal jo sette forskningsstoff i fokus og etablere en bred kunnskapsbase. Det stiller krav til innholdet, sier Andersen.

Til toppen