Norsk helsenett henter ny toppsjef fra Skatteetaten

– Han er reflektert, analytisk og nytenkende.

Johan Ronæs blir ny administrerende direktør i Norsk helsenett.
Johan Ronæs blir ny administrerende direktør i Norsk helsenett. (Foto: Baard Brinchmann/NHN)

– Han er reflektert, analytisk og nytenkende.

Fakta om Norsk helsenett (NHN)

Statlig foretak som har ansvar for utvikling og drift av et datanettverk for kommunikasjon og sikker utveksling av pasientopplysninger mellom aktørene i helse- og omsorgsektoren.

Helsenettet er logisk og fysisk adskilt fra internett, kommunikasjonen er kryptert og overvåkes aktivt av NHNs egen HelseCERT-tjeneste.

NHN er eid av Helse- og omsorgsdepartementet og har foruten nasjonal IKT-infrastruktur også ansvar for teknisk drift av flere nasjonale tjenester og registre, blant annet portalen helsenorge.no og kjernejournal.

Foretaket har om lag 420 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Tromsø.

Stillingen har vært beskrevet som en av de mest interessante topplederjobbene innen teknologi her til lands.

Norsk helsenett har en særstilling som leverandør av infrastruktur og IKT-tjenester til en stadig mer digitalisert helsesektor.

Johan Ronæs (50) er nå utpekt til ny administrerende direktør i det statseide foretaket.

Ronæs har de fire siste årene vært IT-direktør i Skattetaten. Han begynner i den nye stillingen senest 20. august 2019.

Han blir da etterfølgeren til Håkon Grimstad, som har ledet virksomheten siden den ble etablert som et statsforetak i 2010, og slutter ved fylte 62 år til høsten.

– Sikre, effektive og brukervennlige løsninger er like viktige i helsesektoren

I en pressemelding går det frem at Ronæs i rollen hos Skatteetaten har  vært sentral i oppbyggingen av Skatteetatens innbyggertjenester. Nå ser han fram til å bruke erfaringene på nye områder.

– Det har vært inspirerende å bygge og lede en organisasjon som retter blikket utover mot innbyggerne. Vi har vært opptatt av å lage sikre, effektive og brukervennlige IKT-løsninger. Dette ser jeg på som like viktig for helsesektoren, og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Ronæs.

Toril Bariusdotter Ressem, styreleder i Norsk helsenett, karakteriserer ham som en reflektert, analytisk og nytenkende leder.

– Vi mener Ronæs har kompetansen og egenskapene som skal til for å lede Norsk helsenett i neste fase. Han har solid kompetanse innen teknologi, forretningsutvikling, strategi, innovasjon og ledelse i tillegg til bred erfaring fra flere lederjobber innen IT-drift, digital fornyelse og tjenesteutvikling. I stillingen som IT-direktør i Skatteetaten, har Ronæs skaffet seg ledererfaring på høyt nivå fra en sektor av stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Skatteetaten har høstet anerkjennelse for sine digitale løsninger gjennom de siste årene, konstaterer Ressem.

Skattedirektør Hans Christian Holte ønsker Ronæs lykke til.

– Vi vet at Skatteetatens ledere er attraktive for andre virksomheter, og jeg ønsker Johan Ronæs lykke til i en ny, viktig rolle for digitalisering i offentlig sektor. Skatteetaten ligger langt fremme innen IT-utvikling. Johan kan ta med seg mange gode erfaringer fra arbeidet med å utvikle og forvalte tjenester i Skatteetaten. Det er ingen tvil om at Johans erfaring og egenskaper blir nyttige også i arbeidet hans som leder for Norsk Helsenett.

Holte opplyser overfor digi.no at de utlyser stillingen som IT-direktør i løpet av våren.

–  IT-divisjonen har ansvar for å sikre at etaten utvikler effektive løsninger for digital myndighetsutøving og gode tjenester for publikum.

Varsler forenkling

NHN vil fra neste år få overført flere oppgaver for nasjonale løsninger fra Direktoratet for e-helse, som blant annet helsenorge.no-portalen, kjernejournal og e-resept.

– Jeg ser på Norsk helsenett som et av landets aller fremste IKT-selskaper, og det er spennende å få lede utviklingen av virksomheten videre i tiden som kommer. I tillegg motiveres jeg av samfunnsoppdraget med å legge til rette for sikker deling av person- og helseopplysninger for å skape gode, trygge og innovative innbyggertjenester. Helsetjenesten skal forenkles gjennom digitalisering, og det vil jeg være med på, uttaler Johan Ronæs.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)
Til toppen