Norsk Java-hus ordner telemedisin til ofre for sibirsk atomkatastrofe

De siste ukene har det norske programvarehuset og Java-spesialist SevenMountains undertegnet fire store internasjonale kontrakter. En av dem gjelder telemedisin til ofre for en stor men lite kjent atomkatastrofe i Sibir i 1957.

De siste ukene har det norske programvarehuset og Java-spesialist SevenMountains undertegnet fire store internasjonale kontrakter. En av dem gjelder telemedisin til ofre for en stor men lite kjent atomkatastrofe i Sibir i 1957.

(Bildet viser satellittantennen som ble installert i Snezhinsk i 1996, i samarbeid med den amerikanske regjeringen.)

SevenMountains AS mener de fire kontraktene utgjør selskapets kommersielle gjennombrudd.


Selskapet er kjent for produktene 7M Integrate (tidligere kjent som TaskForce) og 7M Enterprise. Dette er Java-basert programvare for samarbeidsløsninger over intranett, ekstranett og virtuelle private nett (VPN). Kjennetegnet er fleksible og allsidige løsninger som integrerer mot omtrent alt som er av øvrig maskin- og programvare, blant annet alle standard Windows-applikasjoner, og som tilbyr en rekke felles applikasjoner fra e-post til tekstbehandling for dem som vil gjøre mer dyptgripende endringer på klientsiden.

På tjenersiden kan 7M kjøres på Windows NT og Solaris. Det er varslet utgaver for Unix-variantene AIK, HP-UX og Linux, samt IBM-systemene OS/390 og OS/400. På klientsiden støttes 32 biters Windows, Solaris, en rekke NC-er, samt Palm, Psion (EPOC) og Windows CE. 7M er med andre ord tilrettelagt for løsninger tilpasset morgendagens krav til fritt valg av klient, fra fete arbeidsstasjoner til mobile trådløse terminaler.

7M Enterprise er en mer utbygget løsning spesielt for abonnementsordninger, outsourcing og store organisasjoner.

SevenMountains ble etablert i 1997 på grunnlag av forsknings- og utviklingsavdelingen i Netscape-distributøren Nocom. Hovedkvarteret er i Bergen. Selskapet fikk internasjonal forhåndsomtale for sitt første produkt TaskForce i fjor høst, og rykket opp til nær kjendis status etter vårens samarbeidsavtaler med Sun og IBM.

Les mer i disse artiklene:

Telemedisin-prosjektet som SevenMountains skal være med på, er ledet av Telcot-instituttet ved California State University. 7M-produktet skal nyttes i et virtuelt privat nett mellom forskere i San Francisco-området og den sibirske byen Snezhinsk. Nettet skal gå over satellitt. Det skal nyttes spesialutviklet programvare for utveksling av høyoppløste bilder i sanntid, blant annet røntgenbilder. SevenMountains' rolle er å styre pasientjournalene som bildene er en del av.


Snezhinsk er det nye navnet på den tidligere lukkede byen Chelyabinsk-70 som huset en rekke militære forskningsfasiliteter under den kalde krigen, blant annet et kjernefysisk laboratorium. Den amerikanske regjeringen har tatt initiativet til en rekke samarbeidsprosjekter for at kompetansen i Snezhinsk skal komme freden og det sivile liv til gode. Telemedisin-prosjektet er et av dem.


I 1957 ble byen rammet av en omfattende kjernefysisk ulykke, antakelig langt større enn den i Tsjernobyl i 1986. Ulykken ble holdt hemmelig av regimet. Den kjente opposisjonelle Zhores Medvedev beskrev katastrofen i et manuskript som ble smuglet ut av Sovjetsamveldet på slutten av 1970-tallet. Boka ble oversatt til norsk og utgitt på Forlaget Oktober as i 1980, under tittelen Atomkatastrofe i Ural.

Et hovedmål for teledisinprosjektet er å bedre helsen til de som ble utsatt for radioaktivt nedfall fra denne katastrofen.

De øvrige kontraktene som SevenMountains har inngått de siste ukene gjelder:

  • drift av brukerprofiler og distribuerte applikasjoner hos den britiske programvareutleieren (ASP for "application services provider") TheWASP.com
  • partnerskap med SilverStream Software for å etablere et felles integrerende rammeverk for programvareutleiere
  • leveranse av et spesielt sikret virtuelt privat nett for tolv offentlige sjukehus drevet av USAs fjerde største offentlige tilbyder av helsetjenester Hawaii Health Systems Corporation (HHSC).

De tre første kontraktene ble opprinnelig kunngjort 7. desember i forbindelse med konferansen Java in Business i New York. HHSC-kontrakten ble kjent i september i år.
Til toppen