Norsk PC-produksjon på Ski

Kravstore kunder og høye lagerkostnader har fått IBM og HP til å tenke nytt i forbindelse med PC produksjon; Nå skal datadistributøren Ingram Micro skru sammen kundespesifikke PCer for selskapene på en ny produksjonslinje på Ski.

Dells direktemodell har hatt umåtelig suksess, og selskapet har hatt en enorm vekst. Dette skyldes i første rekke den kostnadseffektive produksjonsprosessen, men også muligheten til å effektuere kundespesifiserte ordrer på kort varsel. I dag har Dell en gjennomsnittlig leveringstid på omtrent 2 uker på sine samlebåndsprodukter fra Irland.

De fleste andre dataprodusenter baserer seg på en såkalt indirekte modell, hvilket innebærer at det er flere ledd mellom kjøper og selger. Leveringsdyktigheten på den indirekte modellen har vært god, men bare på standardmodellene som er lagervare. Kundespesifiserte PCer kan det ta adskillig lengre tid å hoste opp.

Et alternativ for Dells konkurrenter er selvfølgelig å legge om hele sin produksjon til Dell-moDELLen men dette ville føre til så store organisatoriske omlegginger at det i hvert fall på kort sikt ville få katastrofale økonomiske følger. Som en konsekvens av dette har de fleste PC-produsentene istedet forsøkt å lage sin indirekte modell mer strømlinjeformet, ved å effektivisere mellomleddene i kanalen.

Et annet alternativ som nylig har dukket opp er å benytte de eksisterende leddene i kanalen mer effektivt. For Norges del har dette nå gitt utslag i en avtale mellom datadistributøren Ingram Micro, IBM og HP. Sammensetting av kundespesifiserte PCer fra HP og IBM vil fra i høst skje på Ingram Micros produksjonslinje på Ski.

- For oss betyr dette først og fremst en bedre logistikkfunksjon, og bedre evne til å møte kundenes behov sier salgssjef i HP Norge, Erik Vennemo, til digi.no. Vennemo sier at PC-produksjonen på Ski for HP sin del vil starte en gang i oktober-november.

- Vi regner med at det i startfasen vil være en relativt beskjeden del av PCene våre som vil bli skrudd sammen på Ski, men andelen vil trolig tilta etterhvert tatt i betraktning at flere og flere kunder krever spesialsydde maskiner, sier Vennemo og legger til at overgang til desentralisert produksjon av denne typen kan føre til store endringer i bransjen.

- Blant annet tror jeg dette kan være en spiker i kista til det såkalte Net-PC konseptet. Våre kunder har for eksempel muligheten til å ribbe PCen totalt og få satt inn en boot-ROM brikke lokalt. Å bestille en Net-PC der man senere man er fullstendig frarøvet muligheten for å utvide maskinen med tilleggsutstyr, blir derfor helt meningsløst, sier Vennemo.

For IBM sin del vil omleggingen i første rekke bety en bedre tjeneste og ikke nødvendigvis de helt store kostnadsbesparelsene.

- På logistikksiden har vi fra før et ganske effektivt system sentralt i organisasjonen. Det viktigste fordelen for oss er at vi får bedre leveringsdyktighet på kundespesifiserte produkter, sier sjefskonsulent i IBM, Atle Trodal. Trodal mener at det kanskje er distributøren som vil tjene mest på dette.

- I praksis betyr dette at vi overlater en del av verdiskapningen til våre distributører, sier Trodal.

Internasjonalt er flere andre PC-produsenter i ferd med å inngå avtaler med distributører som tar seg av PC-produksjonen, men utfra de opplysningene digi.no sitter inne med, er det for Norges del bare trekløveret Ingram Micro, IBM og HP som har satt planene ut i livet.

Til toppen