Norsk programvare i stampe

Søkeselskapet Fast og John M. Lervik er et sjeldent positivt unntak fra en ellers begredelig norsk programvarebransje.

Norsk programvarebransje har hatt en begredelig utvikling de siste årene. Blant de børsnoterte programvareselskapene har den organiske veksten nærmest stoppet opp, skriver digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet.

iMarkedet trekker frem Visma som et eksempel. Dagens programvaredel i Visma er resultatet av det gamle Visma Software og SPCS. Selskapet er forøvrig det største norske programvareselskapet, med en omsetning som analytikerne estimerer til 586 millioner kroner i 2002. Vismas programvareomsetning er på rundt 50 prosent av den totale omsetningen, antar iMarkedet.

Den lysende stjernen i norsk programvarebransje de siste årene har vært John M. Lerviks Fast Search & Transfer ASA. Fast er et av få selskaper som har klart å vokse kraftig i omsetningen. Selskapet er trolig også det norske programvareselskapet med største eksporttall utenfor Norden.

Fast forventes å nå en omsetning på 316 millioner kroner i 2002.

Den neste på listen er Une Amundsens SuperOffice. Selskapet har de siste årene slitt med å drøvtygge det svenske oppkjøpet Caesar og slitt med tøffe markedsforhold. I tillegg til dette er selskapet svært illikvid på Oslo Børs. Visma er også storaksjonær i SuperOffice.

iMarkedet antar at 70 prosent av omsetningen til Norman er programvare. Dette gir selskapet kun en fjerdeplass i programvareomsetningen til de norske selskapene.

Applikasjonssalget til Software Innovation er på 311 millioner kroner i 2002, hvis vi antar en andel på 60 prosent av totalsalget. iMarkedet tror imidlertid at lisenssalget kun er på 20 prosent, noe som fører Software Innovation langt nede på listen over norsk programvaresalg.

Totaltallet over norske børsnoterte programvareselskapers salg i inn- og utland, viser at den norske programvarebransjen fortsatt er i peanøtt-størrelse i internasjonal sammenheng. Se tabellen under:


Omsetning i norske softwareselskaper 2002E*
Visma 568
Fast 316
Norman 172
SuperOffice 190
Software Innovation 129
Profdoc 129

I tabellen er programvareomsetningen til konsulentselskaper og driftsselskaper (som EDB) ikke inkludert.

For flere IT-biz-nyheter, se denne samlesiden hos iMarkedet

Til toppen