MOBILT BREDBÅND

Norsk-russisk puslespill om mobilt bredbånd

Forhandlinger om frekvenser stoppet opp.

Forhandlingene om frekvensbruk med Russland har gitt resultater, men viktige mobilfrekvenser blir ikke avklart før om et år.
Forhandlingene om frekvensbruk med Russland har gitt resultater, men viktige mobilfrekvenser blir ikke avklart før om et år. (Bilde: Colourbox)

Forhandlinger om frekvenser stoppet opp.

Norske og russiske myndigheter har forhandlet frem avtaler om bruken av frekvenser i grenseområdene mellom Norge og Russland.

Hensikten er å unngå at ulik bruk skaper forstyrrelser på tvers av landegrensene, både for Nødnettet og kommersielt mobilt bredbånd.

Noen utfordringer ble løst, mens andre måtte utsettes.

- Hensikten er både å sikre mest mulig effektiv ressursbruk og gode tjenester for brukere i grenseområdene, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) på sitt nettsted.

Les også: Russiske radarer kunne gitt mobilforbud i Nord-Norge

Nødnett og bredbånd

Etaten ledet de norske forhandlingene, som foregikk i Oslo i begynnelsen av juli.

Fra russisk side deltok representanter fra General Radio Frequency Centre (GRFC).

Forhandlingene førte til avtaler om frekvensbruken i ulike bånd, blant annet for Nødnett i grenseområdene.

Det ble også enighet om en eventuell fremtidig bruk av 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd.

Les mer: Utreder TV-frekvenser til mobilt bredbånd

Prepper til WRC

Sistnevnte vil tre i kraft først hvis Norge tar i bruk frekvensene til mobilt bredbånd.

Koordineringen av 700 MHz-båndet er et ledd i forberedelsene til World Radiocommunication Conference (WRC-15) i november 2015.

Norge og Russland inngikk også avtaler for 2100 MHz-, 2300 MHz- og 2600 MHz-båndene, i tillegg til et frekvensområde som brukes av Forsvaret.

Les også: Mobilnettet får egen strømmekanal

Puslespill

Nkom-direktør Torstein Olsen ledet den norske delegasjonen og legger ikke skjul på at arbeidet hadde sine utfordringer.
- Elektronisk kommunikasjon skal kunne brukes på tvers av landegrensene, og det er et omfattende puslespill å sikre koordinering med Norges naboland slik at vi unngår skadelig interferens i grenseområdene. Dette er viktig både for samfunnet som helhet og for den enkelte bruker, sier Olsen.

Stoppet opp

Partene måtte foreløpig gi opp å komme til enighet om 900 MHz- og 1800 MHz-båndene.

Årsaken er de forestående auksjonene i Norge og et pågående teknologiskifte i Russland.

Dermed ble ikke drøftingene her fullført.

- Partene ble enige om å gjenoppta forhandlingene om et års tid, skriver Nkom.

Så du denne? Telekom-refseren må selv tåle litt kjeft

Til toppen