Norsk-russisk puslespill om mobilt bredbånd

Forhandlinger om frekvenser stoppet opp.

Norsk-russisk puslespill om mobilt bredbånd
Forhandlingene om frekvensbruk med Russland har gitt resultater, men viktige mobilfrekvenser blir ikke avklart før om et år. Bilde: Colourbox

Norske og russiske myndigheter har forhandlet frem avtaler om bruken av frekvenser i grenseområdene mellom Norge og Russland.

Hensikten er å unngå at ulik bruk skaper forstyrrelser på tvers av landegrensene, både for Nødnettet og kommersielt mobilt bredbånd.

Noen utfordringer ble løst, mens andre måtte utsettes.

- Hensikten er både å sikre mest mulig effektiv ressursbruk og gode tjenester for brukere i grenseområdene, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) på sitt nettsted.

Les også: Russiske radarer kunne gitt mobilforbud i Nord-Norge

Nødnett og bredbånd

Etaten ledet de norske forhandlingene, som foregikk i Oslo i begynnelsen av juli.

Fra russisk side deltok representanter fra General Radio Frequency Centre (GRFC).

Forhandlingene førte til avtaler om frekvensbruken i ulike bånd, blant annet for Nødnett i grenseområdene.

Det ble også enighet om en eventuell fremtidig bruk av 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd.

Les mer: Utreder TV-frekvenser til mobilt bredbånd

Prepper til WRC

Sistnevnte vil tre i kraft først hvis Norge tar i bruk frekvensene til mobilt bredbånd.

Koordineringen av 700 MHz-båndet er et ledd i forberedelsene til World Radiocommunication Conference (WRC-15) i november 2015.

Norge og Russland inngikk også avtaler for 2100 MHz-, 2300 MHz- og 2600 MHz-båndene, i tillegg til et frekvensområde som brukes av Forsvaret.

Les også: Mobilnettet får egen strømmekanal

Puslespill

Nkom-direktør Torstein Olsen ledet den norske delegasjonen og legger ikke skjul på at arbeidet hadde sine utfordringer.
- Elektronisk kommunikasjon skal kunne brukes på tvers av landegrensene, og det er et omfattende puslespill å sikre koordinering med Norges naboland slik at vi unngår skadelig interferens i grenseområdene. Dette er viktig både for samfunnet som helhet og for den enkelte bruker, sier Olsen.

Stoppet opp

Partene måtte foreløpig gi opp å komme til enighet om 900 MHz- og 1800 MHz-båndene.

Årsaken er de forestående auksjonene i Norge og et pågående teknologiskifte i Russland.

Dermed ble ikke drøftingene her fullført.

- Partene ble enige om å gjenoppta forhandlingene om et års tid, skriver Nkom.

Så du denne? Telekom-refseren må selv tåle litt kjeft