Norsk selskap forsket på MP3 allerede i 1992

Et lite norsk selskap laget allerede i 1992 en MP3-spiller som kunne spille av musikkfiler fra en CD-ROM. Selskapet, som da lå under Vestlandsforskning, var tidlig ute med den 'nye' farsotten.

Det norske selskapet Sygna begynte allerede i 1989 å forske på overføring av musikk over datanettverk. De første testene med MP3 ble utført i 1992, sammen med tyske Fraunhofer Institute, som vanligvis krediteres med oppfinnelsen av MP3-kodeken.

Fraunhofer Institute hadde allerede arbeidet med MP3 et par år, men Sygna kom inn for å bygge de første programvare-baserte avspillerne til det nå så populære lydformatet.

Sygna lå dengang under Vestlandsforskning, og må regnes som pionérer på området.

- Vi var såpass fremsynte at vi forutså dekoding i software, så vi lagde en MP3-avspiller og spilte av 2000 MP3-spor fra en CD-ROM. Spilleren laget vi i påvente av de første Pentium 90-maskinene, sier Dagfinn Bach som da jobbet som leder for prosjektet i Sygna.

Sygna og Fraunhofer Institute var med og startet den internasjonale prosjektgruppen MODE, som senere har blitt et pan-europeisk selskap som jobber med totalløsninger for distribusjon og rettighetskontroll av musikk over Internett.

Les mer om MODE:


Freetrax lanserer MP3-format med opphavsrettsbeskyttelse

- Det er riktig at Dagfinn Bach og Sygna kom inn i prosjektet for å lage en programvarebasert MP3-dekoder. Vi var veldig tidlig ute, men egentlig er vi ikke så overrasket over at MP3 og musikkdistribusjon over Internett har tatt av. Selvfølgelig visste vi ikke at det kom til å ta av i den grad, men vi har hele tiden vært klar over potensialet i teknologien, sier doktor Karlheinz Brandenburg, leder i en arbeidsgruppe for medieteknologi og daværende departementssjef i Fraunhofer Institute, til digi.no.

Fraunhofer Institute utviklet MP3, eller Moving Picture Experts Group Version 2 Layer 3 enkoding og dekoding-teknologien, og audio/video-delen av instituttet jobber idag mest opp mot utvikling av nye teknologier som MPEG-4 samt løsninger for rettighetsklarering og trygg distribusjon av audiovisuelle media over datanettverk som Internett.

Til toppen