Norsk selskap jakter med FN på Saddams ødeleggelsesvåpen

En tysk ekspert fra norske Ibas skal granske mulig mistenkelig irakisk lagringsutstyr for FNs våpeninspektører.

Våpeninspektørenes leder Hans Blix har samlet en spesialtropp på 80 eksperter med ulik fagkompetanse. Sammen med 50 FN-ansatte skal disse bistå våpeninspektørene i jakten på mulige masseødeleggelsesvåpen i Irak.

De 80 ekspertene er rekruttert gjennom henvendelser til ulike lands regjeringer. Den tyske regjeringen fikk blant annet en henvendelse om å plukke ut en dyktig dataetterforsker. Etter å ha vurdert to forskjellige teknologibedriter i Tyskland, falt valget på den tyske avdelingen av den norske bedriften Ibas AS, med hovedkvarter i Kongsvinger.

Den tyske eksperten får permisjon fra Ibas, og status om FN-ansatt med diplomatstatus.

Ifølge Ibas' markedssjef Tormod Nymoen har vedkommende inngående kunnskap og erfaring fra kompliserte dataetterforskningssaker, og omfattende kompetanse basert på den norskutviklede teknologien. Nymoen mener medarbeideren i hovedsak vil arbeide med å finne og gjenskape slettede dokumenter på harddisker og andre lagringsmedier, finne og åpne passordbeskyttede dokumenter, og finne og dokumentere systemer for utvikling av våpenteknologi.

Ibas-utviklet teknologi gjør det mulig å fremskaffe tekniske og objektive fakta fra både intakte og ødelagte lagringsmedier, selv om det er gjort forsøk på å slette dokumenter.

Også Statens strålevern har fått klarsignal til å sende en våpenekspert til Irak ved juletider. Dermed er det klart at Norge blir representert i den internasjonale inspektørgruppen, ved en kjernevåpenekspert.

- Vi har lagt inn tre navn i den internasjonale basen over aktuelle personer. Av disse tre er det én det konkret er snakk om skal reise om ikke altfor lenge. Det kan bli rundt jul en gang, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern til NTB.

Harbitz bekrefter at den aktuelle personen allerede er kontaktet av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og er forberedt på å dra til Irak. Hvem det dreier seg om holdes strengt hemmelig.

- Blant disse tre navngitte så er det kunnskap om hvordan man måler stråling, kunnskap om reaktorvirksomhet og kunnskap om kjernevåpen. Vi sier ikke mer enn det, sier Harbitz til NTB.

Til toppen