Norske banker åpner digital bankboks

«Sikkert som banken» får ny mening neste år når bankene tar i mot filer og dokumenter som innskudd.

- Bankene har tilliten som gjør det til et naturlig sted å lagre sensitive dokumenter, mener informasjonssjef Asbjørn Hønsvall (til v.) og direktør Helge Moan, begge fra EDBs avdeling for bank og finans.
- Bankene har tilliten som gjør det til et naturlig sted å lagre sensitive dokumenter, mener informasjonssjef Asbjørn Hønsvall (til v.) og direktør Helge Moan, begge fra EDBs avdeling for bank og finans.

«Sikkert som banken» får ny mening neste år når bankene tar i mot filer og dokumenter som innskudd.

Teknologien har gitt en eksplosjonsartet vekst av informasjon, som vi daglig forholder oss til. Fordelene med elektronisk lagring trenger knapt nevnes, men utviklingen byr samtidig på utfordringer knyttet til det å ta vare på opplysningene over tid, og sørge for at de ikke kommer på avveie.

Sikker lagring av dokumenter og filer er et tema som opptar mange. Derfor har vi undersøkt hva norske aktører gjør på dette området.

Digi.no kan nå avsløre at norske banker allerede neste år vil tilby sine kunder en digital bankboks, der viktige dokumenter kan lagres.

Løsningen har vært under utvikling hos EDB i lengre tid.

Den digitale bankboksen blir en tjeneste som skal implementeres bak den sikre innloggingen til nettbanken.

- Dette blir et sted der du kan lagre elektroniske og skannede dokumenter, og stole på at banken kan passe på dette for deg, sier EDB-direktør Helge Moan til digi.no.

Mange aktører tilbyr allerede sikre lagringstjenester, men nå viser det seg at dette markedet er interessant også for bankene. Moan mener innføringen av elektronisk signatur blir avgjørende.

- Jeg er helt overbevist at bankkundene vil se dette neste år. Det har vært snakket om elektronisk signatur i 20 år, og det har vært en lang modningstid.

Det globale finanskrisen har gjort det viktig for mange banker å skaffe seg nye kunder. Samtidig må de forsøke å beholde de gamle.

- En elektronisk bankboks vil kunne brukes til begge deler, tror Moan.

Han legger til at dette ikke er et enkeltstående produkt, men mer en «feature» som går inn i selskapets komplette produktportefølje.

EDB har det de kaller en multibank leveransemodell. Dette innebærer at deres kunder deler på kostnadene ved drift og support, og bankene kan velge og vrake blant et bredt spekter av tjenester - som kan skreddersys.

Moan tror de ulike bankene vil tilby ulike implementeringer av lagringstjenesten. Enkelte vil kunne tilby sikker oppbevaring av kundens aller viktigste dokumentasjon. Andre kan komme til å tilby et mye større lagringsomfang. For eksempel hele bildesamlingen din.

- Jeg ser ikke bort fra at også enkelte banker vil kunne tilby en volumtjeneste også. Vi er beredt på å håndtere den typen volumer, og vil kunne hjelpe bankene med å legge til rette for dette, sier han.

- Våre kundespesifikke løsninger gir fleksibilitet. Vi leverer den tekniske tjenesten til banken, og så er det bankene som fronter dette frem til kundene. Løsningene kan være laget av og driftet av oss, men det ser ikke sluttbrukerne, forklarer Moan.

Hvis du betaler en giro elektronisk er det 80 prosent sjanse for at den er innom et av våre systemer, opplyser han, og gir dermed et eksempel på hvor viktig EDB er som leverandør til det norske bankvesenet.

EDB ønsker ikke å avsløre hvilke banker som vil være først ute med å tilby kundene sine digital lagring i banken, men innrømmer at de prater med flere banker om dette.

- Vi kan ikke gå ut med navn på disse bankene ennå, sier informasjonssjef Asbjørn Hønsvall i EDBs avdeling for bank og finans til digi.no.

- Hva skal få kundene til å lagre filene sine i banken?

- Bankene har tilliten som gjør det til et naturlig sted å lagre sensitive dokumenter. Dessuten sitter bankene allerede på veldig mange dokumenter allerede, som låneavtaler, forsikringspapirer og så videre, påpeker Moan.

Til toppen