Norske banker svikter nettkundene

Bankkunder vil heller ha personlig service enn tilgjengelighet døgnet rundt, viser en undersøkelse fra Deloitte Consulting.

Analysen advarer mot å tro at kundene raskt vil ta i bruk Internett for å utføre sine banktjenester og råder bankene til å opprettholde filialnettet. To av tre bankkunder svarte at onlinetjenester ikke er viktig for deres forhold til banken, hverken nå eller i nær fremtid.
Les mer om undersøkelsen her:
Nettbanken, hvem er det ?

- Undersøkelsen er ikke foretatt i Norge, men den skulle være representativ for Norge likevel, sier Arve Rafteseth, partner og leder for den nordiske praksis for finansnæringen, til digitoday.no

- Norske banker satset ambisiøst og har disponert store summer for å bli en nettbank, men etterhvert har de senket ambisjonene noe. Banker må være forsiktige med å nedlegge for mange filialer hvis de vil holde på sine eksisterende kunder. Bankene bør også se på andre lavprisalternativer for tjenestelevering, sier Rafteseth.

Internettpenetrasjonen i Norge er meget høy, men andelen som bruker nettbank er adskillig lavere enn i Sverige. Rafteseth tror dette skyldes to ting:

- For det første har ikke nettbankene vært attraktive nok, det har nesten bare vært fokus på regningsbetaling, noe som ikke er nok for kundene. Nettbankene er egentlig bare en forlengelse av telebank. Svenske banker har vært mye flinkere til å tilby et bredere produktspekter. Det andre er at norske banker ikke har vært flinke nok til å markedsføre nettbankene. De svenske bankene har vært mye mer aktive for å sikre nye kunder til banken med fokus på hele Norden, i tillegg til å ha et bredere produktspekter.

I Norge står de rene nettbankene parat til å kapre nye kunder.

Rafteseth sier at i dag er det teknisk mulig å levere individualisert service på nettet som gir kunden følelsen av personlig service. Problemet er bare at alt for få av de eksisterende bankene investerer i denne teknologien. Han spår at vinnerne i finanssektoren er de som klarer å tilby den mest personlige betjeningen gjennom flere kanaler som alle sammen er intergrerte. Det står ennå igjen mye arbeid hos de tradisjonelle bankene for en slik målsetning kan sies å være nådd.

Skandiabanken, som etablerte seg i vår, opplyser at de allerede har passert 30.000 kunder i Norge.

- Dette skyldes nok at det er mange kunder som flytter overskuddslikvidteten til nettbankene. Dette er ofte kunder som allerede benytter seg av en nettbank og som kjenner markedet. Disse kundene er ofte "shoppere" i markedet og går der tjenestene er billigst. Nettbankene som eksisterer på Internett bruker gjerne markedsføringsbudsjettet til å subsidiere tjenestene for å lokke kundene over, på samme måte som mobiltelefon-leverandørene for noen år tilbake. Men disse bankene kan få et problem når bindingsperioden er over, avslutter Rafteseth.

Les mer om nettbanking her:
Norske nettbanker satser helst i Norge
ACTA ensom norsk svale i utlandet
Flere bruker nettbanker
Innovasjon og Internett gir store aksjonærverdier
Spis eller bli spist
Spår stor vekst for nettbanker
Småsparerne tar makten

Til toppen