Norske bedrifter fortsatt dårligst på nett i Norden

Norge ligger bakerst i tetgruppen i kappløpet om bruk av IKT. Dette hevder en rapport fra de nordiske statistikkbyråene.

De nordiske statitikkbyråene, inkludert Statistisk Sentralbyrå, utgav nylig en rapport som omhandler utbredelse og bruk av IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i de nordiske landene. Undersøkelsen viser at norske bedrifter ligger er langt mindre interesserte i å ta i bruk Internett enn bedrifter i alle de andre nordiske landene.

For til tross for at alle de nordiske landene ligger i verdenstoppen (best blant OECD-landene) når det gjelder bruk av IKT generelt, ligger norske bedrifter klart bak bedrifter i de andre nordiske landene når det gjelder tilgang til Internett og bruk av datamaskin i bedrifter med 10 eller flere ansatte.

Mens godt over 90 prosent av bedriftene med mer enn 10 ansatte i Danmark, Finland, Island og Sverige har tilgang på Internett, har kun drøyt 81 prosent av den samme typen bedrifter Internett-tilgang i Norge.

94 prosent av bedriftene i Norge har tatt i bruk datamaskiner, mens tallene for de alle andre nordiske landene ligger på 98 prosent. Jo mindre en bedrift er, desto mindre sjanse er det for at den har en eller flere datamaskiner. Tallet er bare 84 prosent for norske bedrifter med mellom 5 og 9 ansatte, tilsvarende i Finland og Danmark er henholdsvis 91 og 92 prosent.

Men mange av disse bedriftene er koblet til Internett kun ved hjelp av lavhastighets teknologi som modem og ISDN. Kun 34 prosent av de norske bedriftene benytter en høyhastighets Internett-forbindelse. Også dette er klart svakest i Norden. Ledende er Island med 65 prosent, mens mellom 43 og 50 prosent av bedriftene i de andre Nordiske landene har bredbåndsforbindelse.

Drøyt halvparten av de norske bedriftene har et nettsted, 55 prosent for å være helt nøyaktig. Også dette tallet er det laveste i Norden. Det tilsvarende tallet for Sverige er 78 prosent, mens tallet for de andre landene ligger i området mellom 64 og 72 prosent.

Bruk av intranett og extranett er heller ikke vanlig i Norge. Henholdsvis 25 og 12 prosent av bedriftene benytter slike nettverk. Islandske bedrifter er ledende når det gjelder å ta i bruk slik teknologi, men utbredelsen er klart større i alle de andre nordiske landene enn i Norge.

Det eneste IKT-relaterte området hvor norske bedrifter utmerker seg, er i bruken av EDI (Electronic Data Interchange). Rapporten viser at 18 prosent av de norske bedriftene har tatt i bruk EDI. Bare Danmark ligger foran med 21 prosent. Lavest ligger islandske bedrifter med bare 12 prosent.

Undersøkelsen tar også for seg utbredelsen og bruken av IKT i hjemmene, samt sammenligninger av IKT-bransjene i de nordiske landene.

Hele undersøkelsen kan du laste ned herfra.

Til toppen