Norske Blom på britiske digitalkart

Det norske oppmålingsselskapet Blom har fått en viktig inngangskontrakt på oppgradering av engelske kart.

Blom ASA melder i en børsmelding i dag at selskapet har vunnet det de karakteriserer som en viktig, strategisk kontrakt med det statlige engelske kartverket.

Selskapet skal som et første steg i en fullstendig moderniseringsprosess oppgradere eldre kart til moderne, digital standard.

Den engelske stat starter nå arbeidet med å modernisere sine gamle kart. I første omgang er det kart tilsvarende 15 prosent av Englands areal som skal bearbeides.

Alle kart skal oppgraderes fra en såkalt TOPO93-standard til TOPO96-standard og deretter bearbeides til moderne, digitale kart som inneholder langt mer informasjon enn i dag, heter det i børsmeldingen.

- For Blom ASA er kontrakten svært viktig fordi England i tiden fremover i langt større rad vil legge ut store
arbeider på anbud til private aktører. Dessuten er oppdraget vi nå har fått et første steg i en stor
moderniseringsprosess, hvor det derfor er svært viktig å være med helt fra starten, sier konsernsjef i Blom ASA, Roy H. Jacobsen.

Foreløpig er kontraktens verdi oppgitt å være rundt 500.000 britiske pund, tilsvarende rundt 6,5 millioner kroner, men dette vil kunne øke betraktelig, avhengig av statlige bevilgninger, skriver selskapet i meldingen.

Blom ASA har bygget opp to nye og større produksjonsmiljøer i henholdsvis Indonesia og i De forente arabiske Emirater. Oppdraget i England, som går under navnet Quality Improvement Flowline, vil fordeles på disse to enhetene.

Til toppen