Norske CAMO med nytt oppkjøpstilbud til Statware Inc.

I mars inngikk det norske CRM-selskapet CAMO en avtale om å kjøpe sin amerikanske samarbeidspartner Statware. CAMO har måttet revidere sitt tilbud.

Detaljene i tilbudet er ikke kjent. Styret og aksjonærene i Statware har fått frist til fredag 11. august. I den korte pressemeldingen heter det ellers at CAMOs distribusjonskontrakt for Statwares produkter vil opprettholdes uavhengig av hvordan det går med fusjonen.

Det slås også fast at flyttingen av CAMOs hovedkvarter fra Oslo til Corvallis i den amerikanske delstaten Oregon - der Statware og et annet selskap som CAMO tidligere har kjøpt holder til - vil fortsette uansett. Administrerende direktør Bjørn Skare har allerede etablert seg i Corvallis.

Da digi.no snakket med Skare i mars, fortalte han at aksjekursen til CAMO ASA var 55 kroner og at selskapets markedsverdi var på rundt 300 millioner kroner. Han varslet også om en nært forestående emisjon.

Ifølge Norex-OTC ble CAMO-aksjer sist solgt til 21 kroner, og markedsverdien er anslått til 76,5 millioner kroner.

Anette Mjøn ved CAMOs kontor i Oslo har ingen kommentar til fallet i aksjekurs, og forteller ellers at det ikke har vært noen emisjon siden planen om å kjøpe opp Statware ble kunngjort i mars.

På Statwares nettsider står det ingenting om oppkjøpet.

Amerikanske finanskilder anslår Statwares omsetning til mellom en og to millioner dollar i år. Skare har budsjettert CAMOs omsetning i 2000 til rundt 50 millioner kroner.

Les mer om CAMO:


CAMO fra industridata til kundehåndtering
Amerika neste for norsk CRM-selskap i rask vekst

Til toppen