Lifeplanner

Norske gründere vil erobre Europa og lette byrden for etterlatte med digital safe

Mens Digitaliseringsdirektoratet utreder behovet for samkjørte digitale tjenester rundt dødsfall og arv, har gründerne allerede bygget en løsning som skal lette byrden for pårørende.

Gründerne Lillian van Cuilenborg og Kathleen Meling vil erobre Europa med sin digitale safe.
Gründerne Lillian van Cuilenborg og Kathleen Meling vil erobre Europa med sin digitale safe. (Foto: Lifeplanner)

Mens Digitaliseringsdirektoratet utreder behovet for samkjørte digitale tjenester rundt dødsfall og arv, har gründerne allerede bygget en løsning som skal lette byrden for pårørende.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

De to gründerne Lillian van Cuilenborg og Kathleen Meling ble kjent på jobb i livsforsikrings-bransjen. En bransje som møter mennesker på sitt aller mest sårbare.

Arbeidsmengden de etterlatte sto igjen med, gjorde inntrykk.

– Vi så hvor stor ekstrabelastning de pårørende sto igjen med når de skulle nøste opp i alle eiendeler, papirarbeid, forsikringer og juridiske avtaler. I dag er det ingen som kan bistå deg med å organisere dette på en god måte, sier daglig leder i Lifeplanner, Lillian van Cuilenborg på telefon til Digi.no.

Selv om både forsikring, bank og offentlig sektor har veiledningstjenester, er det ingen som kan hjelpe deg med å holde oversikt.

– Man blir stående veldig alene midt i sorgen, sier Cuilenborg.

Ønsket om å hjelpe vokste raskt til en idé om et digitalt sted å samle alle viktige dokumenter og avtaler, samt finne støtte, oversikt og veiledning når de uforutsette hendelsene i livet treffer.

Nå er de klare for å erobre markedet for digital safe og livsplanlegging i Europa. Selskapet er verdsatt til 32 millioner. Onsdag lanserte de  en emisjon for å hente fem millioner. Nylig fikk de støtte fra Innovasjon Norge.

Digital safe

Det var samtaler med mennesker som har opplevd kritisk sykdom, dødsfall eller samlivsbrudd, som inspirerte løsningen. 

– De fortalte oss ting som at «Jeg vet ikke hvor mannen min har forsikring, jeg vet at jeg burde vite det, men jeg vet det ikke», sier Cuilenborg, og fortsetter:

– Lifeplanner skal være en samtalestarter som hjelper til med å få i gang praten om hva vi skal gjøre om noe skjer. Altfor ofte utsetter vi disse samtalene til det er for sent.

Kjernen i løsningen er en digital safe der brukere kan legge inn alt fra livsforsikringspoliser, testament og eiendomsbevis for utenlandske eiendommer til kjære minner og sjekklista for vinterstenging av hytta.

Den digitale safen henter dokumenter fra norske eiendomsregistre og kjøretøysregistre automatisk, og den er ferdig strukturert med ulike rom for ulike typer dokumenter.

Gründerne lover topp sikkerhet på to adskilte europeiske datasentre. De kjører jevnlige penetrasjonstester, full kryptering, og pålogging skjer med BankID.

Les også

Søker partnere

På sikt håper gründerne å tiltrekke seg flere tredjeparts-tjenester. Det kan være forsikringsselskaper, begravelsesbyråer, banker eller juridiske tjenester som gir råd og veiledning når livet skjer – og i planleggingen før det skjer.

Ettersom safen er delt inn i ulike rom, kan det legges til tjenester som hører naturlig til i det rommet man er i.

Ingen konkurrenter i Europa

Sammen med høy sikkerhet, tilliten til en norsk aktør og samarbeid med det offentlige tror gründerne at de vil klare å fylle et tomrom på markedet.

– Det er ingen som opererer akkurat i dette rommet i dag , sier Cuilenborg.

Det hullet vil gründerne fylle.

– Vi sikter mot å ta det europeiske markedet, sier Cuilenborg.

Det er allerede språkstøtte for flere språk i appen, og gründerne har kjøpt domenene i sju ulike land.

Tjenesten har fått oppmerksomhet, og i 2019 fikk de en halv million i støtte fra DOGA for å videreutvikle konseptet. I november i år kom innovasjonstilskuddet på 1.2 millioner fra Innovasjon Norge. 

Gründerne er imidlertid ikke de eneste som har sett mangler i støtten til pårørende. Dødsfall og arv er en av syv livshendelser Solberg-regjeringen løftet frem som viktige for videre digitalisering og bedret støtte.

Les også

Slutt på siloer

Regjeringen vil ha slutt på digitale siloer i offentlig sektor. De som logger på løsningene, skal oppleve å møte én offentlig sektor.

– Gjennom digitalisering og deling av data skal det bli enklere for de etterlatte i en ellers vanskelig tid, skriver Digitaliseringsdirektoratet på sine hjemmesider.

Skal det målet nås, kan løsninger som Lifeplanner bidra, mener de to gründerne.

– Fra tidlig fase har vi hatt løpende dialog med Digitaliseringsdirektoratet, blant annet om den nylig digitaliserte «Melding om dødsfall», sier Cuilenborg.

Når det statlige prosjektet etter hvert skal finne løsninger, håper gründerne at Lifeplanner kan være med å gjøre tilbudet bedre. 

– For eksempel kan etterlatte få beskjed om at personen de har mistet, hadde en Lifeplanner, sier Cuilenborg.

Så langt har imidlertid ikke Digitaliseringsdirektoratet kommet, men i utgangspunktet er de positive, mener Cuilenborg.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen