Norske IKT-topper: - IKT ikke viktig for valget mitt

To av de tre sentrale personene innen IT- og internettbransjen som digi.no har spurt før valget, mener IKT, det vil si Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, ikke er spesielt viktig når de skal velge parti.

digi.no har på valgdagen foretatt en minirundspørring blant folk som jobber i og med IT-bransjen til daglig. Hvor viktig er egentlig teknologien de selv er så avhengig av, når de skal velge parti?

To av de tre vi har spurt synes ikke IKT er spesielt viktig når de skal avgi stemme på valgdagen:

1. Konsernsjef Bjørn Trondsen, EDB Business Partner ASA:

- Jeg har ikke tenkt i de baner i det hele tatt. Jeg går ut fra at de fleste partier tar IKT alvorlig siden den berører alle mennesker og partier. Personlig foretar jeg en bredere vurdering av samfunnet generelt når jeg skal foreta mitt valg.

2. Administrerende direktør Olav Folkestad, BEKK Consulting:
- Det betyr lite egentlig. IKT som sådan er tross alt ikke det viktigste, og samfunnet er mer enn IKT-næringene. Det er mange saker som bør vurderes når man stemmer, derfor er det viktig å se helhetlig på ting. Når det gjelder næringspolitikk, så betyr det selvsagt endel. I Norge er det veldig mye fokus på fordeling og lite på verdiskapning. Det blir for snevert synes jeg. Etter mitt syn er det ingen partier som egentlig har noen IKT-politikk i det hele tatt.

3. Administrerende direktør Haakon Gellein, Jobline Norge:

- Det betyr ganske mye for meg, faktisk kan det være helt avgjørende. Det har med kompetanse å gjøre og bygge konkurransefortrinn i forhold til andre land. Jeg har laget en lang kronikk på akkurat det. Noen partier har klart å være ganske konkrete på IKT-området - det er avgjørende for meg. Men det er viktig å presisere at fortolkningen man gjør av IKT-begrepet er essensiell. Den kan jo i utgangspunktet være ganske snever.

Til toppen