Norske nettaviser og Telenor sammen om mobilinntekter

Alliansen Innholdsnett trekker på skuldrene av Konkurransetilsynet og gleder seg heller over at de er i samtaler om prisstruktur på mobilt Internett.

digi.no skrev etter sommeren at internettalliansen Innholdsnett fikk en oppmuntring da både Telenor og NetCom gikk med på å gi en såkalt innovasjonsstøtte på WAP-telefoni.


Lederen for den mobile forhandlingsgruppen i Innholdsnett, Per Håkon Fasting, ville den gang ikke kalle det et skikkelig gjennombrudd for innholdsleverandørene på Internett, fordi det kun gjaldt WAP-basert mobiltelefoni (både pakkesvitsjet og linjesvitsjet). Regneoperasjoner som innholdsleverandørene hadde gjort, viste seg at nettavisene ikke satt igjen med de store summene.

Nå opplyser Fasting at partene er igang med videre forhandlinger innenfor WAP-området. En prisstruktur skal på plass for mobiltelefoner som kan kobles til Internett, enten det dreier seg om WAP-baserte GSM-telefoner eller nyere teknologi som GPRS og UMTS.

Han opplyser at de har satt ned mindre forhandlingsgrupper på to-tre personer for å ta seg av fohandlingene, etter ønske fra Telenor Mobil og sier at NetCom også snart vil være på plass på andre siden av bordet.

Direktør for eksternt tjenestemarked i Telenor Mobil, Lars Christian Iuel, bekrefter overfor digi.no at samtalene er igang.

- Dette er et prosjekt som dreier seg om hele hieriarkiet av forretningsmodeller. Vi har Innholdsnett som sparringspartner, på lik linje med andre kunder.
Innholdsnett
Innholdsnett-alliansen består av bl.a. VG, Aftenposten, Orkla, Apressen, Funcom, Dagbladet, Nettavisen, SOL og en lang rekke lokalaviser. digi.no deltar foreløpig ikke aktivt i arbeidet, men holder seg informert.

Han mener de er langt fra temaet om fordelingsnøkkel på mobilpriser.

- Det har vi ikke diskutert. I utgangspunktet er det vi som leverandør som tar den beslutningen. Det vi derimot diskuterer er hvordan vi kommuniserer pris på en entydig måte. Hvordan kan vi for eksempel bygge logikk i menystrukturer. I dag er det nærmest et anarki av ulike løsninger for hvordan man for eksempel manøvrer tilbake på WAP. Dessuten er det et tema hvordan vi kommuniserer priser ut til kunden, og ikke trenger å klikke to-tre ganger for å akseptere at de skal betale, sier han.

Iuel sier videre at strukturen på tjenestene er viktig å få på plass for Telenor, enten det dreier seg om tidsbasert eller eventbasert taksering, volumbasert eller abonnement. Diskusjonene dreier seg om kundene skal betale for tiden man bruker på en tjeneste, betale en fast sum for en begivenhet, betale for antall bytes overført eller om man skal satse på ren abonnementsbetaling.

- Vi må få disse faktorene enhetlig kommunisert og finne ut hvordan operatørene smartest kan legge forholdene til rette slik at kunder og leverandører kan komme best ut av det. Vi planlegger derfor en logikk og struktur på forretningsmodellene på tvers av operatører og innholdsleverandører, sier han til digi.no.

Disse aktivitetene for å standardisere mobilt Internett og nye plattformer er ikke noe Innholdsnett frykter kan rammes av kartellvirksomhet.

Dagens Næringsliv skriver tirsdag at Konkurransetilsynet ber Innholdsnett om å holde seg innenfor norsk konkurranselovgivning når det gjelder å samarbeide om innkjøp og inntekter.

Utvikler det seg til et pris- og salgssamarbeid blir det derimot ulovlig, presiserer tilsynet.

- De problemstillingene som ligger innenfor prisområdet, er velkjente innen telebransjen. Konkurransetilsynet ville bare ha en god forklaring på det vi drev med. Det føler jeg at de har fått, og vi har ikke mottatt noen ytterligere henvendelser siden, sier Per Håkon Fasting til digi.no.

Men Innholdsnett jobber også parallelt med andre modeller som kan hjelpe dem med økte inntekter i en vanskelig tid. Avgjørelsen om hvem som skal få tilslaget på et felles betalsystem blir avgjort innen 1. november. I dette arbeidet implementeres også løsninger for betaling på fast-PC Internett, som flere norske innholdsaktører planlegger å realisere det nærmeste året.

Til toppen