Norske selskaper vil lage individuell digital identitet

– I dag kontrolleres de digitale plattformene der vi logger inn med vår egen identitet av de store selskapene.

Snorre  Lothar von Gohren Edwin er en av medgründerne i Diwala.
Snorre Lothar von Gohren Edwin er en av medgründerne i Diwala. (Foto: Marina Sellstad )

– I dag kontrolleres de digitale plattformene der vi logger inn med vår egen identitet av de store selskapene.

  • it-bransjen
Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

OSLO (digi.no): Har du tenkt over at du har en egen digital identitet og at den gjerne brukes på flere plattformer, uten at du nødvendigvis har full kontroll over dataene som du etterlater deg der?

Ikke det nei; det er ikke så rart, for det har ikke så mange andre gjort heller – foreløpig. Men nå ser det ut til å være en økende bevissthet rundt temaet både hos private og statlige aktører.

– I dag kontrolleres de digitale plattformene der vi logger inn med vår egen identitet av de store selskapene, forklarer Snorre Lothar von Gohren Edwin. Han er medgründer og teknologidirektør i det norske oppstartsselskapet Diwala. Han påpeker at vi må kunne stole på de aktørene som kontrollerer vår digitale data. Det er ikke alltid er tilfellet i dag.

Diwala er en digital plattform som lager en egen ferdighetsidentitet for hvert enkeltindivid. Dette gjøres ved å la humanitære utviklings- og utdanningsinstitusjoner arbeide sammen, dele informasjon og verifisere data for hvert individ og dets ferdigheter, forklarer han.

Selv om selskapet foreløpig har satset hovedsaklig på å lage teknologien til humanitære utviklings-  og utdanningsinstitusjoner, ønsker de på sikt å bruke teknologien til å bekrefte identitet også på andre områder der ferdigheter kan være viktig, opplyser von Gohren Edwin.

Digi.no treffer teknologidirektøren i Diwala på en «meet-up» som selskapet arrangerte i Oslo sentrum forrige uke. Tanken er at Diwala skal avholde slike møter cirka hver sjette uke for blockchain-miljøet og de som er interessert i digital identitet. Planen er at eksterne foredragsholdere kan hentes inn for å skape en uformell møteplass for blockchain- og digital-identitetsmiljøet. Meet-up-en på onsdag var den første.

Digitale spor overalt

Bare tenk på alle stedene du daglig etterlater deg digitale spor, som for eksempel hos Google, Facebook og Snapchat. Dataene du legger igjen på disse stedene brukes blant annet til å skreddersy reklame rettet mot deg som bruker.

Det er vanskelig å ha oversikt over hva dataene dine brukes til, noe Cambridge Analytica-saken er et godt eksempel på. Derfor ønsker Diwala å rette oppmerksomheten mot viktigheten av at hvert enkelt individ får sin egen digitale identitet som kun kan kontrolleres av personen selv. På denne måten vil man oppnå bedre kontroll over egne digitale data, og samtidig få data som kan verifiseres utenom sentraliserte databaser. Dette vil også føre til at en tredjepart, som de nevnte aktørene ovenfor, må be om å få tilgang til de dataene de trenger fra sine brukere. Blockchain-teknologi sammen med standarder for identitet som er utarbeidet av kjente organisasjoner, gjør at en slik løsning blir mulig.

– Utdanning og kvalifisering til arbeid er blant de viktigste verktøyene vi har for å bekjempe fattigdom og sikre økonomisk vekst i utviklingsland. Derfor valgte vi å starte med verifisering av blant annet dokumentasjon på utdanning og ferdigheter for den enkelte, sier von Gohren Edwin.

I dag er situasjonen gjerne slik at enkeltpersoner selv må oppbevare det fysiske beviset på at de har oppnådd en grad eller har tilegnet seg visse ferdigheter. Som regel er dette i form av en karakterutskrift eller et offisielt diplom fra den enkelte utdanningsinstitusjon. 

Hvis dette fysiske beviset kommer på avveie, enten ved at det blir mistet eller går tapt, er det i mange land en lang, og ofte umulig prosess for å få det erstattet. Dette er fordi undervisningsinstitusjonene er restriktive med å utstede nye bevis, blant annet på grunn av den høye risikoen for misbruk og plagiat av slik dokumentasjon. Om man da i stedet flytter denne typen dokumentasjon over på en digital, verifiserbar plattform hvor kun den enkelte brukeren har kontroll på tilgangen til informasjonen, blir oppbevaringen sikrere, deling av informasjon mer effektiv og den digitale tilliten øker.

På sikt er målet at man skal kunne bygge flere typer tjenester på toppen av teknologien vi nå utvikler

Von Gohren Edwin i Diwala forteller at de så langt har bygget den grunnleggende teknologien ved hjelp av blockchain-teknologi og eksisterende standarder for desentralisert identitet. På denne måten kan utdanningsinstitusjoner administrere og utstede digitalt verifiserte bevis på utdanningen hver enkelt person tar.

I tillegg har Diwala utviklet en app som enkelt lar studenter holde oversikt over mottatte verifiseringer slik at de kan dele denne informasjonen med tredjeparter som ønske å verifisere deres ferdigheter uten å måtte koble seg til Diwala eller utdanningsinstitusjonen sin database. Å løse dette desentralisert har ikke vært teknologisk mulig før blockchain-teknologi og desentraliserte identitetsstandarder ble utviklet. 

– På sikt er målet at man skal kunne bygge flere typer tjenester på toppen av teknologien vi nå utvikler, som videre vil bidra til økt fokus på utdanning i utviklingsland, forklarer von Gohren Edwin. Diwalas bruk av blockchain i en slik forståelig applikasjon gjør at at flere nå fatter interessen for denne typen teknologi.

Mer interesse

Både statlige og kommersielle aktører blir nå mer oppmerksomme på hva det vil si for hvert individ å ha sin egen individuelle identitet, og det er noe selskapet Blockchangers merker. Blockchangers er både et konsulentselskap som gir råd om blokkjeder, og utvikler også egne løsninger, noe deres prosjektet Konsent er et eksempel på. 

Martin Knutli, portrett.
Martin Knutli er forretningsutvikler i Blockchangers. Foto: Runar LIndseth

– Tradisjonelt har det vært slik at for å få den beste brukeropplevelsen har brukeren måttet avgi sin private informasjon, mens vi ønsker å lage en bro slik at man ikke må ofre personvern for å få tilgang til gode brukeropplevelser  sier forretningsutvikler Martin Knutli i Blockchangers. Han var en av talerne på eventet til Diwala.

– Dette ser ut til å være en interessant business case for flere av de aktørene vi jobber med, både de kommersielle og statlige. Det handler om å gi makt som selskaper i dag har ved at de eier dine data tilbake til brukeren. Jeg tror folk kommer til å bry seg mer og mer om å bevare sine egne data, sier Knutli. Han forteller at løsningen som Konsent jobber med rundt digital identitet vurderes som interessant av en stor statlig aktør.

– Vi har merket akademisk, statlig og kommersiell interesse rundt dette, forteller han. Nå jobber Blockchangers med å finne flere pilotkunder som har lyst til å samarbeide om å utvikle løsningen deres videre. 

Dataene ligger kun hos deg, ikke spredt rundt hos tusenvis av ulike selskaper

– Konsent forsøker seg nå på et ambisiøst prosjekt som handler om at hver enkelt bruker kan ta kontroll over sine egne persondata, sier han. Knutli bekrefter at den norske bank-ID-løsningen er interessant i denne sammenhengen, siden den allerede brukes til å autentisere den individuelle brukeren.

Knutli forklarer videre at folks persondata genererer penger for Facebook og Google, der forretningsmodellen er å samle persondata, og deretter selge annonseplass.

– En digital identitet i seg selv er nøytral og vil ikke fjerne annonsemuligheter. Men en digital identitet slik vi ønsker å gjøre det med Konsent, gjør at man, hvis man ønsker, kan motta tilbud som er tilpasset deg uten at selskaper trenger å samle inn data. Dataene ligger kun hos deg, ikke spredt rundt hos tusenvis av ulike selskaper. Forretningsmodellen som går ut på å samle inn data for så å selge målrettet reklame er død, sier Martin Knutli. 

Selv tror Knutli at det digitale annonsemarkedet må løses på en annen måte.

– Jeg tror at dagens digitale annonsemodell må snus, sier han.

Til tross for at Diwala og Blockchangers på noen områder er konkurrenter, forsikrer Martin Knutli om at det viktigste er at de jobber mot det samme målet.

– Vi deler begge samme visjon om å jobbe mot en mer rettferdig fremtid for den enkelte brukeren, avslutter han.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen