Norske strategier i volummarkedet

Ask og Tandberg Data har begge i inneværende år uttalt at de ønsker satse på det volummarkedet, men angrepsvinkelen er forskjellig. Tandberg Data har valgt den beste, skriver Eirik Flaa i denne kommentaren.

Likhetene mellom Ask og Tandberg Data er mange. Begge er avlegger av gamle Tandberg, og begge produserer IT-produkter av høy internasjonal klasse. Begge har hatt en formidabel vekst både i omsetning og resultat. I årets tredje kvartal omsatte selskapene for henholdsvis 227 og 160 millioner, men driftsmarginer på formidable 10 og 19 prosent.

Ett fellestrekk er også at begge i inneværende år har ytret ønsker om å satse på volummarkedet. Ask direktør Ole J. Fredriksen sa under resultatfremleggingen for tredje kvartal at selskapet i fremtiden vil fokusere på markedet for portable projektorer, som er ventet å ta en stadig større del av det totale projektormarkedet. I en kommentar 15.10.97 (se link til høyre på side) uttalte jeg min skepsis til denne strategien, fordi Ask som norsk industribedrift kanskje ikke har mulighet til å konkurrere i et globalt volummarked der en stadig større andel av innmaten i deres produkter blir hyllevare.

For Tandberg Data er imidlertid situasjonen en annen. Selskapet som produserer datalagringsprodukter, eller nærmere bestemt båndstasjoner for backup, er medspiller i et marked der den egentlige krigen står om hvem som vinner standardkrigen.

Inntil i dag har Tandberg Data satset på å lage tilbakekompatible produkter med den såkalte QIC standarden, med utgangspunkt i sin SLR og MLR teknologi. Det er per i dag lite trolig at dette vil bli den rådende standarden, men dette er heller ikke noe Tandberg Data har satt sin lit til. Når selskapet i høst annonserte en samarbeidsavtale med amerikanske Imation, sa de samtidig at det var teknologien og ikke markedsposisjonen som er verdien i Tandberg Data. Samarbeidet med Imation har til hensikt å styrke den teknologiske utviklingen av den unike MLR teknologien, samtidig som Imation skal bidra til å sikre kommersiell utnyttelse. Dette skal skje gjennom å implementere teknologien i en annen standard - Travan.

Det er flere konkurrerende standarder på markedet i dag og per i dag er det utfra markedsandeler den såkalte DAT/DDS 4 mm-standarden som ligger best an til å bli den dominerende standarden. Flere har imidlertid påpekt faren for at denne standarden ikke vil overleve teknologisk, ettersom det lille fysiske formatet på båndet krever langt høyere tetthet på dataen per arealenhet (på båndet) enn sine konkurrenter. Med tunge aktører som HP, Seagate, Sony og Techman i ryggen, skal man likevel ikke utelukke dette.

Om Tandberg Data skulle satse på feil hest, er det likevel ikke sikkert at selskapet taper. Fundamentet i selskapet er teknologi, og ikke produksjon. Ledelsen har uttalt at lisensiering av teknologien i fremtiden vil være et satsningsområde, noe som vil gjøre selskapet mindre sårbar i krigen om standardene.

Når administrerende direktør i Tandberg Data, Jon E. Bjørstad, under dagens presentasjon fremhever at selskapet vil satse på volummarkedet, betyr dette derfor ikke det samme som når Ask sjefen sier det. Tandberg Data vil levere produkter i volum til det stadig voksende NT-server markedet så langt det er mulig. Om dette skal skje gjennom en produksjon av fysiske produkter eller ved teknologi-lisensiering har imidlertid Tandberg Data muligheten til å velge. Det har ikke Ask.

Til toppen