Norske surfere blir flere og mer avanserte

En ny undersøkelse viser at norske nettbrukere blir stadig flere og flinkere, og at folk bruker teknologien til å gjøre livet enklere for seg.

Spesielt er det nettbankene som har 'tatt av' ifølge en ny undersøkelse fra MMI. Undersøkelsen går i detaljer om folks nettvaner, og om hvor avanserte de er til å plukke opp nye tjenester og benytte seg av nettet til handel, banktjenester og lignende.

- Undersøkelsen inneholder mer en de sedvanlige spørsmålene om bruk og tilgang på internett. Vi har også inkludert kompetansespørsmål og prøvd å finne ut av hvordan folk bruker den nye teknologien, sier MMI-analytiker RuneT. Eilertsen til digi.no.

Les mer om nettundersøkelser:


Internettfokuserte nettmålinger på nett
Skal måle hvor mye Internett stjeler
2,3 millioner nordmenn er oppkoblet
Norsk selskap leverer globale nettintervjuerNorske surfere vet ikke hvor de er

Eilertsen forteller at profilen til norske nettbrukerne totalt kan illustreres med en pyramide. Øverst er de teknologioffensive som oppsøker og bruker netthandel, nettbank og lignende tjenester, og som ikke er redde for å eksperimentere. Lenger ned på pyramiden finner man de som ikke er fullt så proffe, men som likevel bruker nettet ukentlig eller oftere. Lengst ned sitter den største gruppen, de som har tilgang på Internett gjennom jobb, studier eller hjemme, men som stort sett bruker web-en.

- Undersøkelsen skal vise litt om nettbrukernes kompetanse, og vi ser at rekrutteringen til pyramiden er løpende, og at folk endrer holdninger samtidig som folk stadig flytter seg oppover i hierarkiet. Vi måler hvor folk befinner seg i pyramiden, hevder Eilertsen.

Den siste målingen, som publiseres over helgen, viser at 38 prosent av alle internett-tilkoblede kvinner over 9 år har lastet ned og installert programvare, mens tallet for menn er 67 prosent av de oppkoblede.

Til toppen