Nortel + Bay = "Unified Network"

75 dager etter kunngjøringen er IT/telekom-verdenens største fusjon fullført. Nortels toppsjef John Roth disponerer 80.000 ansatte - hvorav 20.000 innen forskning og utvikling - for å realisere grunnlaget for morgendagens integrerte nettverk.

Som ledd i feiringen av den første arbeidsdagen i det "nye" Nortel, holdt Roth en teleoverført pressekonferanse sammen med toppsjef i Bay Networks, nå også president i Nortel, David House.

Det endelige vedtaket om å slå sammen Bay Networks og Nortel ble fattet på et aksjonærmøte i Bay fredag 28. august. Det nye Nortel har en årsomsetning på nærmere 18 milliarder dollar og en tilstedeværelse i 150 land. Mens det på det teknologiske planet lenge har vært snakket om integrerte nettverk og sammensmelting av tale, data og multimedia, er dette første gang siden IBM tok over Rolm i 1987 at noen prøver å slå sammen to tunge aktører innen hvert sitt felt, datanettverk og telekom.

Roth forklarte at det vesentlige for Nortel var å få tilgang til Bay Networks kompetanse og kundekontakt innen IP-baserte nettverk. Nortel overfører 8000 ansatte til en ny avdeling døpt Carrier Packet Networks Group som skal etableres i Boston, slås sammen med en del av Bays ressurser samme sted, og utvikle teknologi som kan bringe televerkene og andre store kunder over i pakkesvitsjede nettverk.

- De siste årene har datatrafikk vokst jevnt med 30 prosent i året, mens tale har vokst med 3 prosent, poengterte Roth. - I framskredne områder som USA er datatrafikken større enn taletrafikken. Men teknologien for å overføre data er tjue ganger så effektiv som tradisjonell telefoni. Derfor ønsker alle å overføre så mye datatrafikk som mulig bort fra tradisjonelle telelinjer og over på moderne pakkesvitsjede samband. Dette er fokuset. Det er ikke gitt at man umiddelbart ønsker å kjøre masse tale over IP.

Roth regnet med at Carrier Packets Network Group ville starte med mellom 5500 og 6000 årsverk, og at omsetningen i dag ligger på et nivå omkring 2,5 milliarder dollar årlig. Avdelingen vil sette av ressurser til et samarbeid med Avici Systems, der Nortel nylig kjøpte en 20 prosent andel, for å få ferdig en terabit router innen årsskiftet.

For Bay Networks var det å utvide kundegrunnlaget et vesentlig hensyn.

- Vi er spesialister på pakkesvitsjing, og vi så klart behovet blant televerkene for å bevege seg fra kretssvitsjing til pakkesvitsjing, sa House. - Vi ønsket å angripe dette markedet. Men vi hadde ikke ressursene i verken vårt eksisterende kundegrunnlag eller i organisasjonen vår til å gjøre det skikkelig. Derfor diskuterte vi visjonene våre med Nortel.

- Det er klart vi merket samme tendens, sa Roth. - Før vi slo oss sammen sto vi med hver vår halvdel av den løsningen kundene ønsket. Nå vil vi være i stand til å tilby helhetlige løsninger.

Begge varslet også en sterk satsing på IP-baserte nett innen trådløs kommunikasjon.

Nortel har nylig kjøpt et mindre selskap, Aptis, spesialisert på fjerntilgang. David House forklarte at Bay var i ferd med å utarbeide et tilbud om å overta Aptis, da Nortel snappet opp selskapet. Aptis med sine 50 ansatte gikk til Nortel for 300 millioner dollar.

- Aptis-produktene har god ytelse og utfyller det vi har utviklet, sa House. - Det gir oss synergi og kritisk masse på dette området. Vi kommer til å overføre ressurser fra Bay til Aptis for å utvikle det videre.

Begge selskapene har kjøpt opp mindre høyteknologi selskaper det siste året. Nortel har kjøpt tolv, Bay har kjøpt fire. Roth sa at han og House var i ferd med å klargjøre en plan for videre oppkjøp. Begge nektet å komme nærmere inn på hva slags teknologi de søker.

- Vi har en enestående markedsposisjon fordi vi har et bredere teknologisk tilbud enn noen annen aktør, sa Roth. - I tradisjonell teknologi konkurrerer vi med Lucent. I 10 Gbps-segmentet er Hitachi vår utfordrer. Innen trådløs kommunikasjon er vi på tredje plass etter Ericsson og Motorola. Innen pakkesvitsjing slåss vi først og fremst mot Cisco, deretter mot Newbridge og Ascend. Men vi er alene om å kunne gå til en kunde og si: "Vi kan tilby et forent nettverk".

Til toppen