Notes-mail på GSM-telefon

- Vi søker GSM-tilbydere og organisasjoner som kan tenke seg å være med på å prøve ut trådløs tilgang til Domino-tjenere, sier Lotus' ansvarlig for mobile tjenester, Christopher Herot. Han mottar e-post direkte på GSM-telefonen.

På Lotusphere i Berlin demonstreres flere tjenester der Lotus Notes og Domino spiller sammen med trådløse apparater og lommemaskiner som PalmPilot, IBM WordPad og Psion.

- Slike apparater blir stadig mer populære, særlig i USA og Vest-Europa, der tallet på brukere ser ut til å fortsette å dobles hvert år i mange år framover. Noen analytikere spår at om noen år vil flere utnytte slike apparater enn klassiske bordfaste datamaskiner, sier Herot.

Herot er spesielt opptatt av at Notes-teknologien er en utmerket plattform for å lage spesielle applikasjoner som gjør slike apparater til produktive og effektive hjelpemidler på bedriftsnivå.

- Helt forenklet utgjør Notes et brukergrensesnitt og et utviklingsmiljø, kombinert med replikering og meldingsformidling. Dette er egenskaper som passer bra til lommemaskiner, smarte telefoner og liknende apparater.

Foreløpig konsentrerer Herot seg på tre typer anvendelser: synkronisering av data lagret på lommemaskiner og sentrale enheter, meldingsformidling med avanserte løsninger for personsøkere og GSM-tekst, og trådløs tilgang til Domino-tjenere i samarbeid med GSM-tilbydere.

Synkroniseringsproduktet for Lotus Notes er døpt EasySync. Det synkroniserer Notes Mail, kalender og kontaktdatabase mellom en PalmPilot (eller den kompatible IBM WordPad) og PC-ens Notes-klient. Tilkobling skjer via kabel mellom PC og lommemaskin. Produktet er enkelt og rimelig – rundt 55 dollar i USA. I framtiden tenker Herot seg at også andre Notes-applikasjoner vil kunne synkroniseres, slik at man kan gjøre denne egenskapen til et nyttigere verktøy for hele organisasjonen.

Meldingsformidling og trådløs Domino-tilgang er tjenerbaserte applikasjoner.

Meldingsformidlingen bygger på en sentral database som lagrer personers kontaktprofiler, det vil si kontakttjenestene de abonnerer på – personsøkere eller GSM-tekst - og disse tjenestenes kontaktparametre. Databasen gir anledning til å formidle både manuelt og automatisk genererte meldinger. En av de spennende idéene Herot nevner, er at tilgang til databasen eller deler av den kan gis kunder gjennom egne websider, som kan brukes til å kontakte servicefolk direkte i trengte situasjoner. En slik webtjeneste vil også kunne gi tilbakemeldinger i form av bekreftelser på at en melding er mottatt, eller til og med svar direkte til kunden.

- Det amerikanske navnet på denne tjenesten er Pager Gateway. Det fungerer overhode ikke i Europa. Vi kommer til å bytte til Wireless Messaging Gateway eller noe liknende, sier Herot. – Vi bunter den med produktet for trådløs tilgang til Domino, Wireless Domino Access, og vil i framtida samle dem og andre produkter under fellesbetegnelsen Mobile Services for Domino.

Med trådløs tilgang til Domino mener Herot trådløst samspill mellom en Domino-tjener via spesiell tilrettelegging hos en GSM-tilbyder, og enten en GSM-telefon eller en lommemaskin med GSM-modem. Herot demonstrerer dette med en Alcatel-telefon og en tjeneste fra den franske tilbyderen Cégétel. Teknologien er i utprøvingsstadiet.

- Forholdene er fortsatt slik at alt må testes i hvert eneste land. Det er derfor vi trenger en rekke instanser som vil være med på pilotprosjekter.

Herot viser hvordan han får tilgang til e-post, kalender og adressebok på GSM-telefonens typiske minimale skjerm, og hvordan e-posten kan håndteres videre, med svar, videresending, sletting, faksing osv. En anvendelse vil være å lese gjennom overskriftene i innkommende post, og plukke ut interessante meldinger som kan fakses til nærmeste faksmaskin.

Kalender og adressebok er også tilgjengelige. Utviklingsarbeidet tar sikte på å tilby verktøy for å tilrettelegge Notes- og Domino-applikasjoner til trådløs tilgang.

- Vi arbeider spesielt med å tilrettelegge replikeringsprotokollen til Notes til bærbart trådløst utstyr. Det er åpenbart langt igjen før lommemaskiner og smarttelefoner får tilstrekkelig datakraft til å håndtere Notes på en fullverdig måte. Men en lettvektsversjon av protokollen skulle kunne brukes til å utvide funksjonaliteten betraktelig utover dagens nivå. Målet er å få enhver Notes-applikasjon til å fungere over en trådløs forbindelse.

Herot peker til slutt på at teknologien brukes løpende internt i Lotus. Mange av nøkkelmedarbeiderne på Lotusphere-konferansen koordinerer sin virksomhet ved hjelp av Notes-bevisste Alcatel-telefoner.

Til toppen