Novell kjøper SilverStream

Novell kjøper SilverStream, kjent leverandør av Internett-orienterte utviklingsverktøy, for bedre å posisjonere seg for "web services".

SilverStream har markert seg, også i Norge, som aktiv spiller innen den kommende verden av webtjenester. I mars lanserte selskapet Composer 3.5, det første kommersielle verktøyet som integrerer Web Services Flow Language (WSFL) for å styre applikasjoner som består av serier med ulike webtjenester.

Les også

Novells hensikt med oppkjøpet er å styrke innsatsen innen webtjenester, og presentere en mer helhetlig strategi for selskapets "One Net"-plattform. Ifølge pressemeldingen vil One Net heretter bestå av en kombinasjon av det gamle Novell, det vil si infrastruktur bygget rundt katalogtjenester og andre nettjenester, samt begge nøkkeloppkjøpene Novell har gjennomført i det siste: Cambridge Technology Partners på konsulent-siden, og SilverStream innen applikasjonsutvikling rundt webtjenester.

Problemet for Novell i Norge har vært at den norske avdelingen av Cambridge Technology Partners ble lagt ned før Novell kjøpte dem. Det er mulig at SilverStream også vil kunne bidra til å dekke deler av selskapets lokale behov for kompetanse til å markere seg innen webtjenester. I pressemeldingen gir Novell uttrykk for store vyer, blant annet en utfordring til IBM, Microsoft og Sun innen webtjenester.

SilverStream ble startet i 1996 av en rekke erfarne utviklere fra Progress, Powersoft, Lotus og Watermark. Oppkjøpet er enstemmig godkjent av styrene i begge selskapene, og prisen er anslått til 212 millioner dollar. Gitt SilverStreams kontantbeholdning på 100 millioner dollar, er den reelle prisen rundt 112 millioner dollar. Novell overtar alle aksjene i SilverStream.

Til toppen