NRK i rute til årtusenfest

Med mindre enn ett år igjen til det store TV-prosjektet Millennium mener NRKs prosjektleder at de er i rute. Men internettkobling og interaktivitet er ikke på plass... ennå.

- Hvor langt har man kommet med arbeidet med Millennium i NRK, prosjektleder Anne Torjusson Diesen?

- Vi er rolige på at vi blir ferdige i tide med vår del. Vi har valgt å prioritere sendinger om det som skjer i Norge. Nå sitter vi og venter på et stort idé- og koordineringsmøte med norske kommuners år 2000-komiteer. Vi håper på godt samarbeid med våre distriktskontorer, og god dekning på hvordan tusenårsskiftet feires rundt omkring i Norge, sier hun til digi.no.

Torjusson Diesen leder NRKs arbeid med den storstilte samproduksjonen med over 50 land som skal sendes nyttårsaften 1999. Programprosjektet, som har fått navnet Millennium skal følge tidssonene jorda rundt, og britiske BBC har ansvaret for samsendingen.

Torjusson Diesen understreker at ledelsen i NRK satser skikkelig på sendingen denne dagen.

- Vi får penger til å jobbe med Millennium, men det er klart at det kommer til å bli en kostbart. Vi må få hele apparatet opp å stå under en lang sending,. Men det er et sterkt ønske i fjernsynsledelsen om å gjøre dette, forteller Torjusson Diesen.

- Hvor mye vil det koste å produsere programmet?

- Det driver vi å regner på, men det kommer an på hvor vi beveger oss i landskapet. Om vi satser på store busser mange steder, koster det mer enn rapporter fra mindre distriktskontor. Totalt er det snakk om et par millioner, og det er ikke spesielt kostbare i forhold til andre ting vi har laget, sier hun.

NRK deler sammen med TV3 om senderrettighetene i Norge. Tre norske innslag skal lages til den internasjonale samsendingen, sannsynligvis ett innslag fra TV3 og to fra NRK.

- Man kan sammenligne det med en stor valgsending, hvor det blir litt dyrere på grunn av artistinnslag og lignende. Det er etter hvert gått klarere opp for oss at dette faktisk er en historisk sending, og at vi derfor har en plikt til å rapportere hvordan årtusenskiftet feires i Norge. Vi har muligheten for å gjøre dette bedre enn alle våre konkurrenter, sier Torjusson Diesen.

Interaktivitet i forbindelse med programmet er planlagt, men er fremdeles på et veldig tidlig tidspunkt i prosessen.

- Vi har ikke begynt å jobbe med interaktivitet og koblinger mot Internett, men vil begynne med det snart. Det er helt klart at vi kommer til å satse på interaktive elementer. Men vi vil først klarlegge hvilke rammer vi har. Vi har ventet på budsjettrammene, sier hun.

Til toppen