NRK Interaktiv vil skille ut reklameweb

Britiske BBC er NRKs rollemodell i websatsing som i allmennkringkasting. NRK Interaktivs ledelse går for en modell der NRK Aktivums kommersielle tjenester skilles ut fra de redaksjonelle tjenestene på www.nrk.no og gjør det mer spiselig for motstanderne av kommersialiseringen.

- Det viktige er at NRK opprettholder et klart skille mellom en kommersiell Aktivum-web og allmennkringkasteren. Dette må gjelde på Internett såvel som i radio og fjernsyn i NRK på samme måte som det gjelder i BBC, sier Rolf Brandrud, sjef for NRK Interaktiv.

Brandrud opplyser til digi.no at han er sterkt i mot at NRK utelukkende skal drive en kommersiell reklametjeneste på web.

- Jeg tar sterk avstand fra idéen om at vi bare skal drive en kommersiell tjeneste som avskjærer oss fra muligheten til å drive public service-virksomhet på web.

Han er en svoren tilhenger av hvordan BBC har løst utfordringene strukturelt, med atskillelsen av kommersielle og ikke-kommersielle tjenester.

Beeb@the BBC (Beeb er kallenavnet på BBC) er en kommersiell webtjeneste bygget som en egen merkevare, som inkluderer BBC Shop og understøtter en del av underholdningsprogrammene til allmennkringkasteren. Tjenesten bygger videre på merkevarer som er skapt i tv-kanalene innen områder som sport, film, motor og underholdning. Tjenesten er imidlertid adskilt fra BBCs offisielle websider på www.bbc.co.uk, der det ikke finnes noen kommersielle innslag (selv om det finnes noen lenker til beeb@the BBC på BBCs sider).

Dette løper parallelt med BBCs strategi på tv-siden, der BBCs to nasjonale kanaler har svært strenge retningslinjer som utelukker sponsing. Det er gjennom det kommersielle selskapet BBC Worldwide Ltd. at statskanalen får mulighet til å drive med kommersielle aktiviteter. Derfor har kanalen tillatelse fra det britiske parlamentet til å drive internasjonale tv-kanaler som betalkanalen BBC Prime og reklamekanalen BBC World.

- Hovedbudskapet vårt på vei inn i den digitale verden, er at NRK trenger fleksibilitet. Jeg er absolutt ikke mot kommersiell virksomhet i NRK, men vi må fremstå med en helhetlig profil som dekker mange behov. Derfor er det viktig at de kommersielle og ikke-kommersielle virksomhetene holdes adskilt, sier Brandrud som mener Internett har et enormt informasjonspotensial på grunn av tilgjengelighet, volum, søkbarhet og mulighetene for interaktivitet, sier han.

Brandrud sitter i en strategi-gruppe bestående av folk fra ulike divisjoner i det hvite hus på Marienlyst. Gruppen skal legge fram en intern innstilling tidlig neste år.

- Internett-virksomheten i NRK diskuteres grundig. Det er fornuftig å se på de områdene som også kan styrke selskapets økonomi, mener han.

- NRKs hovedwebtjeneste bør først og fremst bygge bro mellom massemedier som skaper oppmerksomhet, og de som har til oppgave å gå i dybden på ulike typer kunnskap. NRKs virksomhet på nettet bør gå i forlengelsen av NRKs allmenne oppdrag, der diverse opplysnings- og utdanningsinstitusjoner er samarbeidspartnere, sier lederen for NRK Interaktiv.

NRK Aktivums sjef Arne Wam kastet inn en brannfakkel i debatten om kringkastingsselskapets ikke-kommersielle status tidligere i uken, da han lettet på sløret for Aktivums forretningsvirksomhet. Ifølge Nettavisen inkluderer forslaget nyheter og underholdning som skal lokke publikum til en kommersiell webtjeneste for å gjøre webvirksomheten til en attraktiv reklamekanal.

Forretningsplanen fra datterselskapet NRK Aktivum skal behandles av Aktivums styre, før NRK-styret 28. januar neste år foretar den endelige gjennomgåelsen. NRKs strategi-gruppes innstilling, som Brandrud sitter i, skal leveres tidlig i januar.

Til toppen