NTNU-forskere slappe med rapporteringen

Forskere ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim er slappe med rapporteringen. Knappe 20 prosent av aktivitetene blir lagt inn i den offisielle databasen.

Forskere ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim er slappe med rapporteringen. Knappe 20 prosent av aktivitetene blir lagt inn i den offisielle databasen.

Databasen Forskdok skal holde Kirke-, utdannings og forskingsdepartementet oppdatert på hva forskerne ved NTNU driver med, men forskerne er slappe til å registrere sine prosjekter i base.

Det skriver NTNUs internavis Innsida Ut.

Hittil i år har ikke forskerne registrert mer enn 1176 vitenskaplige publikasjoner i NTNUs Forskdok-base. Det reelle tallet for 2000 skulle vært på rundt 6000 publikasjoner, sier Universitetsbiblioteket til Innsida Ut.

- Forskerne er for slappe til å registrere sin forskning i basen, mener universitetsbibliotekar Arild Søntvedt.

Han mener den mangelfulle databasen gir feil inntrykk av forsknings- og publikasjonsaktiviteten ved universitetet.

Samtidig presiserer Søntvedt at kvaliteten på de data som ligger inne i basen er høy. For 1999 er det registrert 5787 NTNU-publikasjoner i Forskdok, ifølge Innsida Ut.

- Det er ille at forskerne ikke registrerer sine publikasjoner, sier Søntvedt.

Professor Einar Aas ved Elektrofakultetet er en av dem som er representert med flest publikasjoner i Forskdok. For dette året har han allerede registrert 34 publikasjoner.

- Jeg bruker Forskdok systematisk. Det er en god rutine som hjelper meg å ha kontroll på både egen og andres forskningsaktivitet, sier Aas til NTNUs internavis.

Til toppen