NTNU tester digitale klasserom med web og SMS

Afrika-studenter, fremtidige leger og teknologiledere ved NTNU skal til høsten kunne teste digitale klasserom.

Studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim skal i løpet av våren kunne teste nettbasert læring.

Prosjektet er således i rute for at studenter fra seks ulike fagmiljøer skal kunne sette seg i "digitale klasserom", skriver Universitetsavisa.

Leder for prosjektet "IKT og Læring", Kirsti Rye Ramberg, forteller om stor interesse.

- Hele 18 fagmiljøer har meldt seg interessert i å delta i et pilotprosjekt hvor sentrale aspekter ved nettbasert læring vil bli testet ut. Selve undervisningen vil foregå i høstsemesteret, sier Ramberg til avisen.

Den felles plattformen heter Learning Management System (LMT), og skal testes ut på seks ulike faggrupper, blant annet studenter ved teknologiledelse for fjerdeårs sivilingeniører, et tverrfaglig Afrika-studium og et kurs for legestudenter.

Rundt hvert av fagene er det bygd opp omfattende ressursgrupper med både faglærere og IT-arbeidere, samt folk fra NTNU Videre, universitetets program for etter-, videre- og fjernutdanning.

Klasserommet vil ifølge Universitetsavisa bli tilgjengelig fra og sannsynligvis delvis integrert med NTNUs internavis "Innsida".

Studentene skal også holdes oppdatert gjennom et SMS-samarbeid med Telenor, men Ramberg tror det er en stund før forelesningene går via mobilen.


digitoday skrev nylig om en skole i Japan som lar eleveneta eksamen på mobilen, men det er altså en stund til dette blir mulig i Trondheim.


Dessuten vil nettlæring kreve mer av foreleserne, sier Ramberg.
- Læreren blir viktigere enn noensinne. Vedkommende må tenke gjennom og tilrettelegge undervisningen på en ny måte. Hun viser til at LMS skal være et medium for kommunikasjon, både mellom student og foreleser, samt innbyrdes blant studentene. Noe som fordrer at foreleseren er klar over at kontakten skal gå begge veier, skriver Universitetsavisa.

Til toppen