Null pressestøtte til nettaviser

Stortinget vedtok i fjor å kutte pressestøtten for 1998 med i underkant av femten millioner kroner. Nå foreslås det en økning på 6,45 millioner kroner til 1999. Støtten går stadig til aviser som sliter med økonomien, men ikke til nettaviser.

"Vi kan ikke se at det er mulig å innlemme nettaviser i en støtteordning i Norge med det regelverket og de mål som i dag gjelder for støtten", skrev Statkonsult i en rapport som ble presentert i januar i år (se pekere i høyre margen).

Dette har Kulturdepartementet sluttet opp om i statsbudjettet; det finnes ikke spor av Internett i beskrivelsen av pressestøtten, ordningen som vanligvis defineres som produksjonstilskudd til dagsavisene.

Den eneste markeringen av den digitale revolusjonen, er en økning i tilskuddet til NRK-lisensen på 10 av 60 kroner (se relatert sak i høyre margen).

Avdelingsdirektør Roy Kristiansen i Kulturdepartementet opplyser til digi.no at støtte til nettaviser ikke har vært en aktuell problemstilling og er derfor ikke omtalt i budsjettet. Det har heller ikke kommet inn noen søknader.

I tillegg til produksjonstilskuddet, får pressekontor, samiske aviser og ymse publikasjoner (herunder Morgenbladet, Dag og tid, Blikk og Friheten) sin andel av de til sammen 251,7 milioner kronene som skal deles ut.

Av disse midlene utgjør produksjonstilskuddet 194,7 millioner, en økning på 0,9 prosent fra 1998. For i år er det 188,25 millioner kroner som skal deles på 130 dagsaviser i Norge og i 1997 202,6 millioner kroner.

- Vi har ikke greid å følge opp prisstigningen på film- og pressestøtte, så der er det en mindre reduksjon i bevilgningen for neste år, sa kulturminister Anne Enger Lahnstein på mandagens budsjettfremleggelse.

- Vi følger bare opp den politikk som tidligere har blitt ført, sa hun.

Til toppen