Ny aktør inn i det norske e-handelsmarkedet

Franske BravoNestor skal ekspandere sin e-handelsvirksomhet i hele Europa. Norge er ett av de landene som står på blokka.

Det franske e-handelsselskapet BravoNestor.com og amerikanske mySimon.com innleder nå ett samarbeid med sikte på å erobre det europeiske markedet for e-handel. Tjenesten baseres på sammenligning av betingelsene fra forskjellige leverandører for forbrukerartikler.

BravoNestor.com driver allerede i dag en tilsvarende tjeneste i Frankrike og ønsker nå å ekspandere virksomheten til hele Europa, også til Norge.

Josh McCloskey, talsmann for mySimon.com sier til digitoday.no at selskapet sammen med sine partnere i Adopia/BravoNestor satser på en aggressiv ekspansjon i alle vesteuropeiske markeder i løpet av de neste 12 månedene. Skandinavia er med i denne satsingen. Ifølge McCloskey er selskapet nå i gang med å undersøke mulige innfallsvinkler i de forskjellige markedene også for å finne eventuelle partnere i de nasjonale satsingene.

- Skandinavia er på vår liste, avslutter McCloskey til digitoday.no.

For å få til den planlagte ekspansjonen har det franske selskapet inngått en lisensieringsavtale med mySimon.com som gjør det mulig for dem å benytte softwareløsningen, en såkalt shopping robot, utviklet av selskapet.

MySimon.com sitter på såkalt VLA- ( Virtual Learning Agent ) programvare som samler og sammenligner priser og leveringsbetingelser fra flere leverandører som er tilgjengelig innen et geografisk område.

Selskapet er eiet av CNET Networks, Inc konsernet, og som ett ledd i avtalen kjøper CNET en eierpost i Adopia SA, som er moderselskapet til BravoNestor.com

Den første ekspansjonen skal skje allerede i inneværende år gjennom en lansering av den nye tjenesten i Tyskland.

Til toppen