Ny analyse: Åpen kildekode og Git har mer å si for lønn enn om du bruker mellomrom eller tab

Ny analyse: Åpen kildekode og Git har mer å si for lønn enn om du bruker mellomrom eller tab
(Bilde: Colourbox)

Stack Overflow kastet nylig bensin på bålet i den evige diskusjonen om hvorvidt man skal bruke tabulator eller mellomrom til innrykk når man programmerer. På bakgrunn av et spørreskjema viste Stack Overflow en graf som så ut til å vise en klar sammenheng mellom tabulatorer eller mellomrom og årslønnen til utvikleren.

Men grafen reiste også det evige statistikkspørsmål: finnes det en årsak, eller er sammenhengen tilfeldig?

Nå har matematiker og programmerer Evelina Gabasova sett nærmere på datamaterialet i et lengre blogginnlegg, hvor hun forsøker å grave ned i om valget mellom mellomrom og tabulator har en signifikant innflytelse, og om det er andre faktorer som kan forklare det. 

Metoden til å vise sammenhengen er lineær regresjon, og her kan man bruke R2-verdien til å vurdere hvor god en modell er til å forklare en sammenheng. Her var det ikke spesielt stor forskjell på en modell med eller uten opplysningen om hvilken type innrykk utvikleren foretrekker. Men likevel viste modellen noe som lignet en sammenheng.

Da Evelina Gabasova kikket nærmere på hvilke faktorer som var signifikante, så viste det seg at en av de sterkeste indikatorer for høyere lønn var om utvikleren bidro til åpen kildekode. Her viste det seg så igjen at det var flere åpen kildekode-utviklere som bruker mellomrom enn de som bruker tabulator.

En mulig forklaring kunne være at mellomrom alltid vises like i alle kodeverktøy, mens tabulator kan variere. Derfor kunne det være en tendens til å foretrekke mellomrom i åpen kildekode, hvor mange forskjellige utviklere forventes å skulle arbeide på den samme koden.

Verktøy er indikator på virksomhetstype

Men hvorfor får open source-utviklere mer i lønn?

Evelina Gabasova gikk tilbake for å se på hvilke faktorer som plasserte utviklere i den kategorien utviklere som får høyere lønn enn andre og det var en sterk sammenheng mellom Git i forhold til Team Foundation Server og lønnen.

Videre var det ikke særlig stor forskjell i lønnen for utviklere som bruker Team Foundation Server til versjonsstyring, uansett om utviklere foretrekker mellomrom eller tabulator. 

Forklaringen på forskjellen kan altså være at utviklere i virksomheter hvor de arbeider med åpen kildekode og bruker Git, får en høyere lønn enn de som sitter i virksomheter som bruker mer tradisjonelle verktøy.

Dermed er det ikke sagt at det er verktøyene som er årsaken, men bare at verktøyene kan være en indikator for hvilken type virksomhet det er snakk om. Og at virksomheter som har medarbeiderne som bidrar til åpen kildekode og bruker verktøy som kjennetegner nye teknologier, har mer vanskeligheter med å få tak i utviklere enn innenfor tradisjonell programvareutvikling. 

Fått med deg denne? Derfor er det forskjell på store og små bokstaver i programmeringsspråk »

Kommentarer (13)

Kommentarer (13)
Til toppen