Ny Linux-bok om to måneder

- Vi kommer kanskje til å lage en ny Linux-bok om et par måneder, sier initiativtaker til "European Linux Yearbook" Claus Sørensen til digi.no.

- Vi kommer kanskje til å lage en ny Linux-bok om et par måneder, sier initiativtaker til "European Linux Yearbook" Claus Sørensen til digi.no.

- Da vil vi kanskje utvide skriveperioden til 48 timer, legger han til.

Sørensen viser til tekniske problemer som gjorde at det tok sju timer før prosjektet kom ordentlig i gang, og at 90 prosent av boka kom de siste seks timene i det døgnet som var avsatt til prosjektet.

- Det er første gang det lages en OPL-bok (Open Content License - ingen skjønner hvorfor forkortelsen ikke er OCL!) på tid. På hjemmesiden til SSLUG (Skåne Sjælland Linux User Group, en forening for Linux-brukere i Malmö/København-området, se peker i høyre marg) kan du finne den første OPL-boka som er trykt, med tittelen Linux - friheden til at vælge.

Open Content License vil si at bok distribueres fritt og kan trykkes fritt av de som måtte ønske det, men at forfatterne beholder opphavsretten til sitt åndsverk.

Sørensen mener at forsinkelsen i startfasen er den vesentlige årsaken til at forholdsvis få land ble med i helgas arbeid med European Linux Yearbook.

- En annen årsak er at prosjektet ikke var ordentlig annonsert. Vi gikk ut med den første kunngjøringen på onsdag. Selv med Internett var dette for kort varsel. Neste gang skal vi rette på det.

Sørensen lover at digi.no skal føres opp på lista over dem som skal varsles tidlig når neste Linux-bok skal skrives.

Til toppen