Ny sårbarhet i Quicktime

Et amerikansk sikkerhetsselskap har oppdaget en alvorlig sårbarhet i Apple QuickTime.

eEye Digital Security har funnet et sikkerhetshull i Apples QuickTime-teknologi som kan gi uvedkommende adgang til å kjøre kode på maskiner med QuickTime installert.

Bortsett fra å fortelle at sårbarheten kan utnyttes med liten brukerinteraksjon, opplyser eEye svært lite om hullet. Selskapet karakteriserer dog sikkerhetshullet som meget alvorlig og at Apple ble informert om det den 18. februar. Til nå har ikke Apple reagert.

Etter alt å dømme er hullet uavhengig av hvilket operativsystemet QuickTime kjøres på.

Denne siden inneholder en oversikt over hvilke utettede sårbarheter eEye har oppdaget, samt informasjon om hvor lang tid det er gått siden beskjed ble gitt til de ansvarlige selskapene. Microsoft kommer lite heldig ut i denne oversikten.

Les mer om:
;