Ny studieretning åpner skolemarkedet for Mac

Skolene som tilbyr den nye studieretningen Media og kommunikasjon, utstyrer den stort sett med nye Apple-maskiner. 636 elever er påmeldt grunnkurset.

Den yrkesfaglige studieretningen Media og kommunikasjon er helt ny. Grunnkurset vil tilbys av fjorten videregående skoler allerede fra i høst. 636 elever er påmeldt ifølge informasjonsrådgiver Kari Aamli i Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF). Læreplanen spesifiserer også et videregående kurs I og II, som kommer gang henholdsvis neste år og fra høsten 2002.

Både fylkeskommunene og KUF bidrar med ekstramidler for å sikre at studieretningen kommer godt i gang. Ifølge Arne Odden i Apple Norge er det stort sett Apple-utstyr, både iMac og G4-modeller, som kjøpes.

- Dette gjelder også skoler som i alle år har holdt seg til PC-er, sier Odden. - Vi merker dessuten ringvirkninger. Skoler som velger Mac for Media og kommunikasjon, velger også Mac til andre formål.

Grunnkurset krever at elevene arbeider med alt fra trykksaker og websider til radio og video.

- Vi får 15 elevplasser i Media- og kommunikasjon grunnkurs, og har kjøpt en iMac til hver, forteller avdelingsleder Leif Lyngø i Røyken videregående skole. - Dessuten har vi anskaffet en mellommodell G4 for mer avanserte oppgaver. Valget av Apple ble tatt etter grundige diskusjoner, der flere forhold spilte inn. Jeg har selv PC-bakgrunn, men jeg tror vi har valgt riktig.

Når skolen lanserer studieretningens videregående kurs I neste år, er det duket for ytterligere innkjøp av Apple-maskiner.

Lyngø viser til at Mac har egnet programvare og at skolen har forhandlet seg fram til en god avtale på både innkjøp og service med en lokal forhandler. Apple og forhandleren stiller dessuten opp med kurs for å skolere lærerne i ny programvare.

- I tillegg til kurs, vil lærerne fritas for et antall undervisningstimer slik at de kan øve opp ferdighetene sine på egen hånd, sier Lyngø. - Poenget er å gjøre skoleringen til en del av skoledagen. Vi har også kjøpt inn en bærbar Mac for dem som ønsker å øve seg hjemme.

Arne Odden sier at Apple Norge også vil tilby helgesamlinger for lærere i det nye faget, og gjennomføre andre tiltak for de som velger Mac.

- Vi vil blant annet donere noen streaming-tjenere for at elevene skal kunne legge ut video på nettet.

Til toppen