Nytt hopp for nettbasert læring

Etter svak vekst i fjor, er det igjen kraftig vekst i antall studenter som velger nettlæring.

En ny rapport fra Sloan Consortium, som er en sammenslutning av høyskoler og universiteter for å fremme nettbasert læring, anslår at 850 000 flere studenter tok nettkurs i 2005 enn i 2004. Det gir en vekst på nesten 40 prosent.

I en tilsvarende rapport for ett år siden, fortalte Sloan om svak vekst, og konkluderte med at nettlæring hadde nådd et tak. Konklusjonen fra årets rapport er stikk motsatt.

Nesten en av seks studenter i høyere utdanning, rundt 3,2 millioner personer, tok minst ett nettkurs i fjor høst.

– Veksten var fenomenal, uttaler toppsjefen i The Sloan Consortium til Yahoo News.

Veksten var større i absolutt tall og større i prosent enn noen tidligere målinger fra konsertiet.

Interessen for nettkurs var like stor i bredden helt fra en grad fra universitetet til en doktoravhandling og til privatfinansierte høyskoler.

Mange universiteter investerer nå tungt i nettbasert læring og håper det vil gi mer økonomisk utbytte i forhold til tradisjonelle forelesninger.

En fersk undersøkelse fra Eduventures, et rådgivende selskap, merket at 50 prosent av forbrukere nå forventer å kunne ta høyere utdannelse på nett og at det er det de foretrekker.

Rundt 80 prosent av nettstudenter har lavere utdannelse, og de er generelt eldre, har familie og er i jobb. Men bare halvparten av disse etterstreber en nettbasert grad 100 prosent på nett, ifølge Eduventures.

Resten tar individuelle nettkurs, som ofte er en blanding av kurs og tradisjonelle klasser.

En grunn til at mange vegrer seg for å bare satse på nettet, kan være en frykt for mindre tilbakemelding fra lærer. Eduventures mener det er viktig å få fram det riktige bildet, der diskusjoner kan skje interaktivt enten alene med lærer eller i grupper med medstudenter.

Til toppen