Nytt millionkrav fra og mot Enitel

Mens Enitel har fremmet et krav mot Mohn Drilling AS på 60 millioner kroner, fremmer Mohn Drilling et motkrav på 104 millioner kroner.

Enitel krever Mohn Drilling AS for vel 60 millioner kroner i forbindelse med legging av kabel i Nordsjøen. Mohn Drilling AS er under gjeldsforhandlinger, og har nå formelt sendt et motkrav til Enitel på 104 millioner kroner, for tap selskapet mener de har blitt påført som følge av at kontrakten ble brutt, skriver Enitel i en børsmelding.

Enitel har vurdert kravet fra Mohn Drilling og avviser det i sin helhet. Enitel mener at kontraktsforholdet ble brutt som en følge av forsinkelser og mangler ved det arbeid Mohn Drilling utførte, via de opprinnelige underleverandørene som hadde kontrakt med Mohn Drilling AS.

I juni fremmet Catch Communications AS et krav mot Enitel på 128 millioner kroner av Enitel for mislighold av en kontrakt. Kravet er knyttet til en avtale der Catch forplikter seg til å levere et antall aksesser til Enitel, og der Enitel forplikter seg til å levere samband mellom byer og tettsteder til Catch. Enitel kommenterte i juni dette kravet med at en ikke aksepterte det, men at en skulle vurdere det.

Enitel har også krevd penger, blant annet fra Telenor. I vår forliket Enitel og Telenor i en sak gjeldende forsinkelse i overføring av fast forvalgs-kunder. Kravet var 120 millioner kroner, men saken ble forliket med en erstatning på 12 millioner kroner. Dette var likevel sju millioner over den maksimalrammen standardavtalene som Telenor opererer med gir adgang til.

Til toppen