ODA-nettverk: – Få kvinner inn i IT – det er de som holder seg oppdatert

Kvinner i arbeidslivet er flinkere til å vedlikeholde og utvikle kompetansen sin.

Kristine Hofer Næss i ODA-nettverk
Kristine Hofer Næss i ODA-nettverk (Jan O. Kiese)

Kvinner i arbeidslivet er flinkere til å vedlikeholde og utvikle kompetansen sin.

Ferske tall fra SSB viser at ledere i liten grad deltar i ikke-formell opplæring. 66 prosent av kvinnelige ledere deltar i såkalt uformell opplæring. For mannlige ledere er tallet 52 prosent.

Til toppen