ODIN misbrukt - går til advokat

En ansatt ved Universitetet i Oslo stjal layouten på ODIN-sidene med knapper og pekere og erstattet teksten med sin egen. ODIN kontakter advokat for å være forberedt neste gang det skjer noe liknende.

I etterkant av en episode hvor en person ved Universitetet i Oslo (UiO) misbrukte Odin-layout, har redaktøren i Odin (Offentlig Dokumentasjon og Informasjon i Norge) besluttet å kontakte advokat. De vil være forberedt i tilfelle noe liknende skjer en annen gang.

- Vi er i ferd med å ta kontakt med advokat. Vi ønsker at hvis noe sånt skjer igjen, har vi belyst dette på forhånd, sier redaktør i Odin, Elisabeth Sundholm til digi.no. Hun forteller at Odin ikke kommer til å ta saken videre til rettsvesenet.

- Vi ble gjort oppmerksom på misbruket fra studentavisen Universitas. Vi vet ikke hvem som står bak, men vi antar at det er en student. Vi fikk adressen til siden, og gikk inn på den. Den så ut som en vanlig pressemelding fra Odin. Hele layouten var tatt og alle Odin-elementene var klikkbare, trykket man på hjem kom man til Odin. Vi tok en utskrift, og så at adressen ikke var til oss, sier Sundholm.

I den opprinnelige pressemeldingen hadde en person på Universitetet brukt en tidligere pressemelding som hadde blitt sendt som et gratulasjonstelegram til en idrettsutøver. I den nye versjonen gratuleres Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap (INL) med et nytt PC-rom.

"Statsministeren har i dag sendt følgende telegram til INL UiO: Kjære studenta! Gratulerer med den nye skrivestua - med alle sine verdia. I håpa at skrivinga no går mye bedre og at gjennomstrømminga går bra slik at'n Jon blir fornøyd. Hilsen Kjell Magne." (Med Jon menes sannsynligvis Jon Lilletun, Kirke-og Utdanningsminister, red. anm.)

- Skrev man ut siden, så man at adressen ikke var Odins, men en upersonlig adresse til et PC-rom, sier Sundholm.

I artikkelen som Universitas publiserte i slutten av august, er personen som utførte gjerningen navngitt. Bestyrer ved INL, Svein Lie, innrømmer i artikkelen at det er han som har laget siden. Han uttaler der at hele saken var en spøk.

- Vi forfølger saken ved at vi har varslet eieren, eller universitetet, om at vi ser alvorlig på saken. UiO har fjernet siden, men vi velger å se alvorlig på det og ikke bare som en studentskøyerstrek. Dette var et misbruk av Odin, og det er meg bekjent første gang vi har vært borte i det. Skulle det bli flere liknende tilfeller, selv om vi ikke har noen indikasjoner på det, er vi forberedt, sier Sundholm, som tror UiO så alvoret i saken da de fjernet siden.

Til toppen