Offentlig webkamera kan bli forbudt!

Fra nyttår blir all kameraovervåkning meldepliktig til Datatilsynet. Tilsynet ser med bekymring på alle webkameraene.

Fra nyttår blir all kameraovervåkning meldepliktig til Datatilsynet. Tilsynet ser med bekymring på alle webkameraene.

Det kan bli slutt på å sette opp et webkamera for å vise et 'stemningsbilde' fra offentlig sted.

Datatilsynet ser med bekymring på alle kameraene som står og sender sitt materiale ut på nettet uredigert, og er betenkt over utviklingen.

Den nye personopplysningsloven trer i kraft fra nyttår, og da blir all kameraovervåking meldepliktig. Dette betyr at man slipper å søke konsesjon, men til gjengjeld kan det bli mer etterkontroll, og tilsynet vil kunne gripe inn hvis de mener kamerabruken er i strid med loven.

Tilsynet er spesielt bekymret over kamera som er satt opp slik at det er mulig å identifisere enkeltpersoner.

- En slik bruk hvor det er mulig å gjenkjenne personer er forbudt, sier Datatilsynets informasjonssjef Anne Nyeggen.

- Webkamera gir en total spredning av innholdet, og dette er en utlevering som er klart i strid med lovens krav.

Ifølge både ny og gjeldende lovgiving er det kun politiet som kan be om å få utlevert opptak, og da kun ved straffbare handlinger eller ulykker. Dermed blir kontinuerlig utleverende webkamera et brudd på dette, ifølge en pressemelding fra Datatilsynet.

Til toppen