Office 2007 utsatt enda et par måneder

Microsoft viser til ytelsesproblemer for å begrunne en ny utsettelse av Office 2007.

I mars lovet Microsoft å avslutte utviklingen av den kommende kontorpakken Office 2007 i oktober. Storkunder skulle få tilgang til pakken da, mens resten av markedet skulle vente til januar, da neste utgave av Windows, Vista, også skulle være klar.

I går uttalte Microsoft at Office 2007 utsettes til årsskiftet, og at kontorpakken vil komme i alminnelig handel «tidlig i 2007».

– Basert på intern testing og tilbakemeldinger fra beta 2-testing om produktets ytelse, reviderer vi tidsplanen, heter det i uttalelsen. – Tilbakemeldinger om kvalitet og ytelse vil være avgjørende for en nærmere tidfesting av lanseringen.

I en uttalelse fra analyseselskapet Gartner pekes det på at utsettelsen kan få store følger for selskaper med lisensavtaler av typen «Enterprise Agreement» og «Software Assurance» som utløper til høsten. Dette er treårige avtaler som forplikter Microsoft til rabatter på nye utgaver. Når fristen går ut, økes oppgraderingsprisen. Rabatten ved oppgradering var en vesentlig faktor for å lokke bedrifter til å undertegne slike avtaler. At Microsoft ikke kan levere, kan forsterke interessen for konkurrerende løsninger fra for eksempel IBM, Novell eller Sun.

    Les også:

Til toppen