Ofre for kortsvindel får ikke medhold

Fire av fem ofre for svindel med betalingskort får skylda selv når de tar saker til Bankklagenemnda. Den velger oftest å tro på bankene, og kunden må dekke tap på opptil 8.000 kroner.

Bankklagenemnda slår altså fast i 80 prosent av tilfellene at korteieren selv har vært uaktsom når andre klarer å misbruke et betalingskort.

- Hvis det er brukt riktig pinkode kort tid etter at betalingskortet kom på avveie, tyder det på at kunden har opptrådt grovt uaktsomt, sier sekretariatsleder i Bankklagenemnda Per Fiskerud til Dagsavisen.

Antallet klager til nemnda øker, og hittil i år nærmer tallet seg 400 klager. Det er like mange som i hele fjor, og antallet klagesaker går mot rekord.

Til toppen