Microsoft Azure

Og så var det Microsofts tur til ha problemer med lagringssystemer i skyen

Deler av Microsofts Azure Storage-lagringstjeneste ble berørt av flere feil i går kveld og natt. Bildet viser en del av kjøleanlegget ved et av selskapets datasentre.
Deler av Microsofts Azure Storage-lagringstjeneste ble berørt av flere feil i går kveld og natt. Bildet viser en del av kjøleanlegget ved et av selskapets datasentre. (Bilde: Microsoft)

Bare to uker etter at Amazon opplevde opptil fire timers nedetid i en sentral region i selskapets nettskybaserte lagringstjeneste, S3, måtte Microsoft i går kveld og i natt melde om to ulike tilfeller av tjenesteforstyrrelser i selskapets Azure Storage-tjeneste. Men gitt den beskjedne pressedekningen så langt, er det mye som tyder på at nedetiden ikke fikk store konsekvenser for kundene.

Den ene feilen skal likevel ifølge VentureBeat ha berørt hele 26 av 28 datasenterregioner. Ifølge Microsofts statussider for Azure, skyldtes dette en programvarefeil. Denne feilen ble raskt rettet, slik at systemene var i full drift igjen en drøy time senere. 

Problemene skal ha ført til at kunder opplevde feil under forsøk på å klargjøre ressurser, men skal også ha påvirket en rekke andre Azure-tjenester. 

Leste du denne? Skrivefeil var årsaken til omfattende Amazon-nedetid

Mistet strømmen

Allerede en time tidligere opplevd Microsoft at en lagringsklynge i selskapets East US-region rett og slett mistet strømmen. Dette skal ifølge Microsoft ha ført til at kunder kan ha opplevd at de ikke har fått tilgang til eksisterende lagringsressurser eller å opprette nye.

Det tok mer enn åtte timer før Microsoft i morgentimene i dag kunne melde at dette problemet var løst. I mellomtiden skal det ha berørt tjenester som Virtual Machines Azure Media Services, Application Insights, Azure Logic Apps, Azure Data Factory, Azure Site Recovery, Azure Cache, Azure Search, Azure Service Bus, Azure Event Hubs, Azure SQL Database, API Management og Azure Stream Analytics.

I etterkant av Amazons nylige problemer, anbefalte Petter Merok, Microsofts nettskydirektør i Norge, kunder med ekstra verdifulle data eller infrastruktur om å speile dette over to eller flere fysiske adskilte datasentraler.

Les mer: Det kan bli dyrt å være etterpåklok når datasenteret svikter (Digi Ekstra)

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)
Til toppen