Økokrim får DVD-rapport denne uken

Økokrim får denne uken sakkyndigerapporten som skal fortelle dem om det er grunnlag for å tiltale Jon Johansen i DVD-saken.

Økokrim får denne uken sakkyndigerapporten som skal fortelle dem om det er grunnlag for å tiltale Jon Johansen i DVD-saken.

Denne rapporten vil eventuelt indikere hva slags grunnlag det er for å ta ut påtale mot Jon Johansen i DVD-saken.

Johansen ble tidligere i år anmeldt av advokatfirmaet Simonsen Musæus, på vegne av Motion Picture Association of America og Copyright Control Association.

MPAA vant for noen uker siden en sak i New York, der nettstedet 2600.com ble dømt til å fjerne lenker til kryptoknekker-programmet DeCSS fra sidene sine.

DeCSS ble utviklet av Johansen og en løs gruppering kalt Masters of Reverse Engineering, eller MoRE, angivelig med det formål å lage en DVD-spiller for Linux.

MoRE la senere koden ut på nettet, og MPAA mener de derved muliggjorde piratkopiering av DVD-plater.
Johansen har tidligere gått hardt ut mot disse påstandene i digitoday.no.
Les:
Støtter ikke piratkopiering

- Johansen ble anmeldt på det grunnlag at grupperingen brøt en beskyttelse. Men det skal bli spennende å se om den bestemmelsen §145 i straffeloven, red. anm.) er tilstrekkelig til å ta hånd om denne saken, det å bryte koder på beskyttet materiale, sier advokat Espen Tøndel, som har saken for Simonsen Musæus.


Han sier det ikke finnes tilsvarende saker på dette området, og at den er banebrytende i så måte.

Den andre delen av anmeldelsen går ut på at MoRE har medvirket til ulovlig framføring av opphavsrettsbeskyttet materiale ved å legge DeCSS ut på nettet. At det fantes andre rippe-programmer på nettet fra før mener Tøndel ikke er relevant.

Økokrim forventes å komme opp med en avgjørelse på om det skal taes ut tiltale iløpet av den nærmeste måneden.

Til toppen