Økokrim vil ha beviser

Økokrim får stadig inn klager fra dataselskaper som føler seg misbrukt, men synes ikke dokumentasjonen er særlig imponerende.

- Vi får stadig inn rapporter og klager på at folk har misbrukt datanettverk eller maskiner, sier informasjonssjef i Økokrim Inger Marie Sunde til digi.no.

Sunde vil ikke trekke frem enkeltsaker, men sier det er et generelt problem at klagerne ikke kan dokumentere det de oppfatter som overgrep, og ofte får man ikke gjort det man kunne ønske i retten fordi man jo må 'bevise utenfor enhver rimelig tvil'.

- Noen ganger synes vi at sakene er mer alvorlige enn vi klarer å bevise i retten i ettertid. En forsvarer kan avvise påstander hvis vi ikke har konkrete beviser. Vi har ingen grunn til å trekke anmeldelsene i tvil, men uten dokumentasjon kan det ikke brukes i retten.

Sunde synes også at folk skal bruke magefølelsen før de anmelder ting. Det er mange som mener man må anmelde datakrim på prinsipielt grunnlag, men hvis de selv ikke føler seg krenket, hvis det ikke spiller så stor rolle det som er gjort, så bør man jo vurdere om politiet skal bruke tid på det også, mener hun.

Mange bedrifter utsettes for ulike former for misbruk, som tjenestenektangrep, hvor datamskinene deres overkjøres av så mye trafikk at ingen andre kommer igjennom. Dette skjedde med Yahoo! og en rekke andre i februar i år.

I andre tilfeller kan det dreie seg om 'tagging' på bedriftenes nettsider, snoking i bedriftens interne datamaskiner eller mindre alvorlige ting som at noen 'låner' en epostmaskin for å sende ut reklame-epost i store mengder til mottagere som ikke har bedt om det.
Les:
Forbrukerrådet og Orkdal kommune spam-misbrukt

Sunde etterlyser beviser i mange av sakene de får inn.


- Folk sier de har blitt utsatt for DoS-angrep (tjenestenekt), men så har de ingen dokumentasjon på hverken nedetid, kundetap, avviksrapporter eller noenting, og da blir det tynt i forhold til at dette er ting som politiet skal jobbe med, sier hun.

I tillegg er det ikke alt som kvalifiserer til særlig mye straff.

- Det er mange vurderinger her, i forhold til for eksempel skadeverk. Skadeverk må være alvorlig hvis det skal være straffbart, og det er også et spørsmål om forsett og hvor bevisst vedkommende har vært på at han/hun har gjort skade

Sunde oppfordrer folk som mener seg utsatt for dataangrep av noe slag til å samle mest mulig konkrete beviser på at skade er oppstått.
Hun presiserer at Økokrim ønsker at folk går til anmeldelse hvis de blir utsatt for datakrim, men vil altså gjerne ha mer beviser å gå på.

- Det er mye spennende jus i slike saker, men jeg etterlyser en holdning hos ofrene for slik kriminalitet. For eksempel er krenkelsesaspektet viktig, sier Sunde.

- Ofte er det helt ferske bedrifter det dreier seg om, hvor folk jobber på idealistisk basis og baserer seg mye på vennetjenester. Men de som er opptatt av sikkerhet bør tenke over dokumentasjon av alle kostnader, timebruk, logger og lignende, avslutter Sunde.

Til toppen