Økt brukeraksept for tynne klienter

I en blindtest svarte et flertall at de foretrakk maskinen som viste seg å være en tynn klient.

I en blindtest svarte et flertall at de foretrakk maskinen som viste seg å være en tynn klient.

– Selv om vi gjerne vinner fram i forhold til IT- og økonomiavdelingen med våre argumenter for å bytte ut PC-er med tynne klienter og serversentrert arkitektur, er den siste skansen deres påstand om at brukerne tviholder på sine PC-er, og at de er skeptiske til tynne klienter, sier markedssjef David Angwin i Wyse i en samtale med digi.no.

Wyse lever av å selge tynne klienter. Markedsandelen er høy: Det store problemet er at selve markedet er lite. Mens man antar at rundt 700.000 PC-er vil selges i Norge i år, er prognosen for tynne klienter, trass en forventet økning på 25 prosent, 40.000 enheter.

For å angripe argumentet om at «brukerne vil ikke ha tynne klienter», allierte Wyse seg med analyseselskapet Winmark for å utforme en undersøkelse med navnet «Wyse Winterm Challenge Survey». Undersøkelsen var underlagt kontrollorganet British Market Research Society, hvilket skulle borge for at den er gjennomført i henhold til vedtatte krav om uavhengighet og etterrettelighet.

Hensikten med undersøkelsen var å sammenlikne brukererfaringer med henholdsvis PC og tynn klient i gjennomføringen av alminnelige kontoroppgaver. Den ble gjennomført 28. og 29. juli i år med 110 ansatte i Vertex i Liverpool, et firma som leverer løsninger for kontaktstyring.

Forsøkspersonene skulle gjennomføre fem typiske oppgaver som tok rundt fem minutter, uavhengig av om de ble kjørt på PC eller på tynn klient: Maskinen skulle startes, man skulle skrive i Word og utføre en klipp og lim, man skulle opprette en tabell i Excel og taste inn data, man skulle åpne en e-post vedlagt en 650 kB stor PowerPoint-presentasjon, og til slutt skulle man åpne presentasjonen og se på hvert lysbilde.

For forsøkspersonene ble maskinene kun kalt «blå» og «rød», og skjerm, tastatur og mus var identiske. Selve boksene var plassert bak et forheng, og det var ikke mulig for forsøkspersonene å se hvilken de betjente. Hvilken maskin som var «blå» og hvilken som var «rød» ble forandret flere ganger gjennom testen.

Både PC og tynn klient ble valgt med tanke på å representere typiske bedriftsoppsett. PC-en hadde en 1,3 GHz Duron-prosessor fra AMD, 128 MB minne og rask 100 GB disk, og ble kjørt under Windows 2000. Wyse-klienten var en 2003-modell med én ICA-forbindelse, mot en énprosessor Intel-server i 2,4 GHz som den delte med 10 andre kontinuerlig arbeidende simulerte brukere. PC-en og serveren var knyttet til samme Exchange-server, samme hub og samme Ethernet.

Etter å ha gjort oppgavene, fikk forsøkspersonene spørsmål der de skulle sammenlikne «blå» og «rød» maskin. Når disse ble sortert på PC og tynn klient, ga de følgende resultater:

 • Når du startet maskinene, hvilken lot deg komme raskest i gang med de andre oppgavene?

 • tynn klient: 71,8 prosent
 • PC: 23,6 prosent
 • vet ikke: 4,5 prosent

  Hvilken maskin synes du var raskest til å utføre oppgavene?

 • tynn klient: 54,5 prosent
 • PC: 26,4 prosent
 • begge like: 19,1 prosent

  Hvilken maskin likte du best, etter å ha utført oppgavene?

 • tynn klient: 60,9 prosent
 • PC: 26,4 prosent
 • begge like: 12,7 prosent

Etter dette mener Angwin at det ikke er noen grunn til å frykte at brukerne vil være mindre tilfredse med tynn klient enn med PC.

    Les også:

Til toppen