Økt pressestøtte skal hindre avisdød

Den direkte pressestøtten økes til et rekordhøyt nivå, dels fordi statsannonseringen skal legges om, dels fordi den direkte støtten øker.

I mediemeldingen som ble lagt fram 28. september gikk regjeringen inn for at statsannonsene i større grad skal målrettes. Det betyr at en rekke mindre aviser vil miste statsannonser, til fordel for større medier.

Dette skal kompenseres ved at den direkte statsstøtten til aviser økes med 88 millioner kroner til 267,8 millioner kroner, eller pluss 49 prosent fra årets nivå, melder Kulturdepartementet.

Økningen innebærer et reellt løft av produksjonstilskuddet. Tilskuddet til samiske aviser økes med én mill. kroner til 11 millioner kroner, en økning på 10 prosent.

I mediemeldingen slås det fast at avisenes, og spesielt lokalavisenes særlige betydning i forhold til ytringsfrihet og samfunnsdebatt. Samtidig er deler av pressen i dag i en svært vanskelig økonomisk situasjon. På denne bakgrunn mener Regjeringen at det er nødvendig å øke produksjonsstøtten til dagsaviser vesentlig.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til filmproduksjon med 32 millioner kroner, en økning på 16,5 prosent. I tillegg vil ytterligere midler komme filmproduksjonen til nytte som følge av omlegging og avvikling av statlig eierskap i Norsk Film AS.

Til toppen