Olympics.com er uoversiktlig for blinde

Det var ikke enkelt å finne fram til resultatlistene på det offisielle nettstedet til Sydney OL med en PC utstyrt med talegenerator, skriver Morten Tollefsen.

Nettstedet ble testet med en PC kun utstyrt med syntetisk tale. Dette er den vanligste løsningen for blinde og sterkt svaksynte på verdensbasis. I Norge har man gjerne en leselist som viser blindeskrift i tillegg.

En stor utfordring med Olympics.com er at det finnes svært mange linker på startsiden. Navnene på linkene er også nokså "diffuse", og det er derfor ikke enkelt for en blind å hoppe rett til den linken man ønsker.

For eksempel finnes det ikke en link for svømming (swimming home page). Talegeneratoren gjengir ikke annet enn som "graphics sw link" når man sveiper siden. Jeg klarte til slutt å finne svømmesiden, og til og med resultatlistene jeg lette etter. Dette tror jeg imidlertid er vanskelig for nesten alle blinde, uten svært mye erfaring og teknisk innsikt.

Medaljeoversiktene og resultatlistene er etter min mening sammenliknbare med tabeller forøvrig. Det er vanskelig å få oversikt med tale/leselist, men ikke helt umulig.

Når man velger linker på Olympics.com (og andre nettsteder) havner man på toppen av siden (uansett om det kun dreier seg om å bytte innholdet i en ramme). Dette gjør at man må gå forbi en masse info før man kommer til det man ønsker. På Olympics.com er det veldig mye å gå forbi, og man har heller ikke, så vidt jeg kan skjønne, særlig gode referansepunkter å søke etter.

Hovedproblemet er oversikten i skjermbildene. Hvis sidene legges opp som på Olympics.com er det viktig å ha noe å søke etter for å finne fram kjapt. Da må taggene inneholde forståelige meldinger som kan gjengis av talegeneratoren, og ikke "graphic sw link".

Olympics.com er etter min mening uoversiktlig for blinde. Med nokså små endringer kunne man ha gjort informasjonen svært mye enklere med hensyn til tilgjengelighet. En påstand fra min side er at dette ville gjort nettstedet bedre for alle brukere.

Hvis den australske menneskerettighetskommisjonen kommer fram til samme konklusjon, er det duket for en gedigen oppvask i det australske rettssystemet. Les også:


Blinde varsler søksmål mot Olympics.com
6,5 milliarder hits forventes på Olympics.com

Til toppen