Om fem år distribueres all film digitalt

Filmskaper og kinosjef Terje Kristiansen tror at digital teknologi vil snu opp ned på norsk kinodrift i løpet av de kommende fem årene.

Kristiansen poengterer at digital distribusjon vil gjøre det mulig å kjøre premierer overalt til samme tid.

- Dagens kinosystem gjør at ferskvare ikke er tilgjengelig for alle. På mange mindre steder i Norge må man vente alt for lenge før man får tilgang til nye filmer. Film er et viktig tiltak for barn og ungdom, og det er egentlig ikke noe fornuftig forsvar for å sultefore dem på nyheter. Digital distribusjon kan skape en kinostruktur som er tilgjengelig overalt, og som samtidig er kommersielt interessant, sier Kristiansen til digi.no.

Ikke alle tekniske barrierer er overkommet ennå.

- Problemet til nå har vært kvaliteten på bildet, særlig i det store Imax-formatet. Vi er opptatt av å gjøre Imax-teknologien mer allment tilgjengelig. I digital form vil Imax kunne vises overalt. Det nyeste jeg har sett er likevel løfterikt. Du må være ganske kresen for å se forskjellen mellom vanlig 35 millimeters film og den nyeste digitale varianten.

Kristiansen tror på en overgangsperiode på opptil fem år før digital visning og distribusjon blir regelen i Norge.

- For reklamefilm er tidshorisonten et års tid. Der er datamengdene mindre og kvaliteten er ikke så kritisk. Det er mye å hente på en effektiv distribusjon av reklamefilm, og det er gjennomført forsøk via satellitt.

Overgangen til digitale kinoer vil kreve store investeringer som må fordeles på flere parter, både produsenter, distributører og kinosaleiere. Blant annet er digitale framvisere svært dyre.

- Skal du sette opp en konvensjonell kino, kommer du langt med en million kroner. Digital teknologi krever mye mer. Men det er her som med andre nye ting at det er komplisert og dyrt for dem som skal gjøre det først. Så kan prisene plutselig rase nedover. Det vil nok ta tre til fire år før det kan bli så bredt som det jeg drømmer om. Men plutselig kan det være. Ikke alt behøver å gå like tungt som WAP.

Til toppen