Omsetningssvikt hos Ericsson Norge

Omsetningen i Ericssons norske virksomhet har på ett år falt med 20 prosent til 1,5 milliarder kroner. Betydelige nedskjæringer demmer opp for salgssvikten.

- Den svakere etterspørselen etter mobiltelefoner, fastnett- og bedriftsløsninger har fortsatt i tredje kvartal. Ericsson Radar har en betydelig lavere omsetning enn i fjor. Lyspunktene er imidlertid at omsetningen av mobil infrastruktur og innen utviklingsvirksomheten er høyere enn i fjor, sier administrerende direktør i Ericsson AS, Tor Ø. Frydenberg.

Tallene er foreløpige og omfatter den samlede virksomheten for Ericsson i Norge. For å møte den reduserte veksten i markedet ble det i første kvartal iverksatt en rekke kostnadsreduserende tiltak, deriblant bemanningsreduksjoner.

Også innenfor Ericssons norske virksomhet er det iverksatt en rekke tiltak for å tilpasse virksomheten. Dette har resultert i at driftskostnadene i årets ni første måneder er drøyt 20 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Ericssons norske virksomhet har så langt ikke gått til oppsigelser.

- Vi må forvente at det også i tiden fremover vil være lavere vekst i bransjen enn det vi har vært vant til, sier Frydenberg.

I tredje kvartal ble det etablert en felles nordisk markedsorganisasjon som har ansvar for markedsaktiviteten i alle de nordiske landene. Denne markedsenheten er fra 1. oktober utvidet til også å omfatte Ericssons markedsaktiviteter i de baltiske landene.

Også mobiltelefonvirksomheten er omorganisert. Fra 1. oktober inngår denne i det 50/50 prosent eide Sony Ericsson Mobile Communications. Selskapet har som mål å bli nummer en innen mobile multimediaprodukter i løpet av fem år. Inntil videre markedsføres produktene fortsatt under merkevarene Ericsson og Sony, men i løpet av neste år vil de første produktene med et nytt, felles varemerke bli lansert.

Ericssons utviklingsvirksomhet i Asker og Grimstad har omfattende ansvar for deler av Ericssons satsing på UMTS, GPRS og mobilt Internett.

Til toppen